”Fem av syv partier vil prioritere bedre veier”

Vilrid Femoen (40), strategisk og politisk leder i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OVS) tror på bedre veier etter at fem av syv partier nå vil prioritere dette. Bare valgtaperne SV og Venstre vil ha mer tog og mindre veier.

Vilrid Femoen (40), strategisk og politisk leder i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OVS)

Vilrid Femoen (40), strategisk og politisk leder i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OVS)

Publisert Oppdatert

Tungt.no møtte Vilrid Femoen på valgdagen hjemme i Drøbak.

Femoen har koordinert årets veiaksjon, "Folkets Veikrav" - en aksjon som 16 norske organisasjoner, deriblant Norges Lastebileier-Forbund og Foreningen Asfalt og Veiservice (FAV), stilte seg bak tidligere i år. Kampanjen fremmet i alt seks veikrav "fra folket", med hovedvekt på vedlikehold, sikkerhet og miljø. Målet var at partiene skulle konkretisere disse kravene i programformuleringer og i valgkampen.

- Veikravene er ikke tatt ut av løse lufta, men er hentet fra formuleringene i veiloven. De samme kravene brukte vi da vi analyserte partiene.

Organisasjonene som ble med i "Veivalg09" har stått bak flere lokale aktiviterer.

- Det har vært flere oppslag i medlemsbladene. Bilbransjen har hatt oppslag, og både NAF (6 sider i bladet Motor) og NLF (Bladet Norsk Transport) har hatt mye. Det har også KNA og Landsforeningen for Trafikkskadde hatt, Taxibladet har hatt ett innslag fra oss i hvert eneste nummer et innslag fra oss. Dette er eksempler, og i tillegg har det vært mange lokale møter over hele landet.

- Sterk stemme

Et par uker før valget kåret OFV de beste og de dårligste vei-partiene i Norge. I en jevn konkurranse endte Senterpartiet på førsteplass, tett fulgt av Fremskrittspartiet. Men det var jevnt blant partiene, og både Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti kom fra det med hederlig omtale.

- Det har skjedd en holdningsendring blant folk de siste fire årene. På 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet var ikke veibygging høyt oppe på partiprogrammene. Det er flere årsaker til at vei nå på agendaen. Noe skyldes den sterke trafikktrafikkveksten, noe at vi fortsatt har alt for mange døde og skadde i trafikken, noe at media fokuserer mer på dårlige veier og noe håper jeg skyldes at vi i OFV, i næringslivet og blant flere av medlemsorganisasjonene våre er blitt flinkere til å få politikere og beslutningstagere i tale, sier statsviteren fra Drøbak.

- Vi har vært en sterk stemme de fire siste årene.

Rødgrønt blir NTP

Møtet med Vilrid Femoen skjedde naturlig nok før valgresultatet ble klart. Men hun var klar på at de to mest aktuelle regjeringsalternativene, en rødgrønn regjering, eller en regjering med Høyre, Venstre og Kr.F., begge ville være alternativ som innbefattet et "tog-parti".

- Vi vet hva vi får med de rødgrønne. Da er det sannsynlig at rammene rundt samferdsel tar utgangspunkt i Nasjonal Transportplan (NTP). Samtidig kan vi jo håpe at vei får større gjennomslag i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget, fordi fem av de syv største partiene våre har lovet å løfte veisatsingen.

Les hele intervjuet med Vilrid Femoen i neste nummer av AnleggsMagasinet (7-2009).