Fem vil bygge ny bru på Tretten

Da tilbudsfristen for bygging av ny bru over Gudbrandsdalslågen på Tretten gikk ut, hadde E6 Øyer-Tretten-prosjektet fått inn fem tilbud.

Den nye brua på Tretten skal bygges i tre. (Fotomontasje: Plan Arkitekter AS)

Den nye brua på Tretten skal bygges i tre. (Fotomontasje: Plan Arkitekter AS)

Publisert Oppdatert

I følge Statens vegvesen var det laveste tilbudet på vel 65 millioner kroner, det høyeste på drøye 79 millioner.

De som har gitt tilbud er:

  • Contexo Management - 65 057 887 mill. kr
  • Anlegg Øst AS - 67 376 804 mill. kr
  • Veidekke - 79 198 950 mill. kr
  • Østlandske veg og betong AS - 72 275 342 mill. kr
  • ECO Bygg AS - 75 524 726 mill. kr

- Tilbudsprisene ligger litt i overkant av det vi hadde forventet, sier byggeleder for Tretten bru, Per Kristian Bjerke i Statens vegvesen. - Når vi nå skal evaluere tilbudene legger vi vekt på pris og at tilbyderne oppfyller kvalifikasjonskriteriene som er satt, sier Bjerke.

Vegvesenet evaluerte de fem tilbudene i løpet av juli. Kontraktsinngåelse skal etter planen skje i løpet av august, deretter starter byggeoppdraget umiddelbart.

Tretten bru

Ny Tretten bru skal bygges i tre. Inkludert i byggeoppdraget er riving av dagens bru, bygging av midlertidig bru og veger inn mot den nye brua. Nye Tretten bru får to kjørefelt og fortau langs den ene sida. Den nye brua åpner for trafikk sommeren 2012.