Fikk 4 millioner i bot

Riktig dom fra KOFA i sak om manglende anbudsrunde i avfallssektoren.

- Vi er skuffet over at slike saker igjen oppstår, sier Guttorm Kjelsvik hos MEF.

- Vi er skuffet over at slike saker igjen oppstår, sier Guttorm Kjelsvik hos MEF.

Publisert Oppdatert

Om MEF

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 1.970 små, mellomstore og store bedrifter med ca. 26.000 arbeidstakere. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for i overkant av 50 milliarder kroner i året. Forbundet har egen hovedavtale med LO samt to landsdekkende tariffavtaler. MEF står utenfor NHO.

Flere kommuner i Bergensområdet har fått til sammen 4 millioner kr i bot fra Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA). Årsaken er tildeling av kontrakter innen avfallssektoren uten en forutgående anbudsrunde.

- Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har i mange sammenhenger et godt samarbeid med kommuner og fylkeskommuner, også innen avfallssektoren. Vi har i mange år framhevet at vi innen sektoren må ha konkurranse på like vilkår. Vi har sett en god bedring med økt profesjonalitet fra det offentlige på dette området de senere årene. Derfor er vi skuffet over at slike saker igjen oppstår, sier Guttorm Kjelsvik, leder i MEFs avdeling for gjenvinning og avfallshåndtering.

- Det er folk flest, abonnentene, som taper økonomisk på at offentlige aktører ikke følger loven, understreker Kjelsvik.

- MEF er svært tilfreds med at det i denne saken er et politisk parti i Bergen som har reist spørsmålet. MEF-bedriftene setter pris på at politikere generelt er seg sitt ansvar bevisst og sørger for at vanlige husholdninger slipper unødige kostnader på offentlige tjenester, avslutter Kjelsvik.