Isachsen Anlegg AS:

Fikk totalentreprisen i Jernbaneverkets prosjekt Steinberg

Innebærer arbeider på Steinberg stasjon, Hokksund stasjon og Rødgata planovergang i Drammen.

Arbeidene innebærer tidsbesparende tiltak på Hokksund og Gulskogen, samt oppgradering av Steinberg stasjon. Signalarbeider er holdt utenfor denne kontrakten.

Arbeidene innebærer tidsbesparende tiltak på Hokksund og Gulskogen, samt oppgradering av Steinberg stasjon. Signalarbeider er holdt utenfor denne kontrakten.

Publisert Oppdatert

Å jobbe med prosjekter lokalt er positivt på mange måter, og denne jobben er også spesiell med tanke på hvor mye resultatet er med å prege folks hverdag i positiv forstand.
Distriktssjef i Isachsen Roger Kjenås.

Prosjektet Steinberg prøveordning skal legge til rette for en midlertidig gjenåpning av Steinberg stasjon fra 7. september. Kontrakten ble signert i dag og har en verdi på 130 millioner kroner. Arbeidene som skal utføres på banestrekningen har som mål å bidra til bedre flyt i togtrafikken. Prosjektleder i Jernbaneverket Asbjørn Rasdal sier at i første omgang så handler dette om å finne ut hvilke konsekvenser gjenåpningen har på togtrafikken.

Naturlig nok oppfattes disse tiltakene som nå skal utføres som positivt blant lokalbefolkningen. Distriktssjef i Isachsen Roger Kjenås deler entusiasmen rundt prosjektet og er veldig godt fornøyd med at Isachsen ble tildelt denne kontrakten.

Disse tiltakene skal gjennomføres:

• Nye plattformer på Steinberg

• Ny helbom på planovergang på Steinberg

• Ny gangbru på Steinberg

• Stengning av planovergang i Rødgata på Gulskogen i Drammen

• Ny undergang i Rødgata

• Samtidig innkjør Hokksund stasjon

• Flytting av svingskive Hokksund stasjon

 

Prosjektet har en stram fremdriftsplan, der tiltakene på Steinberg stasjon og Hokksund stasjon skal stå klare til september 2015, og den nye undergangen på Gulskogen skal være klar innen sommeren 2016.