Fire tilbud på bygging av vei og bane

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen mottok totalt fire tilbud på bygging av vei og jernbane mellom Brøhaug og Strandlykkja. Prosjektet er fornøyd med antall tilbud og ser frem til anleggsstart i april.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen mottok i alt fire tilbud på å bygge vei og jernbane nord for Minnesund.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen mottok i alt fire tilbud på å bygge vei og jernbane nord for Minnesund.

Opprettet
Prosjektet omhandler bygging av firefelts E6, jernbane og flere tunneler.

Prosjektet omhandler bygging av firefelts E6, jernbane og flere tunneler.

Ved tilbudsfristens utløp hadde følgende entreprenører levert inn tilbud på å bygge vei og bane langs Mjøsa mellom Brøhaug og Strandlykkja:

  • AF-gruppen Norge AS med en pris på 2.203.746.106
  • NCC- Alpine JV med en pris på 1.835.849.542,98
  • Hochtief Solutions AG/Veidekke med en pris på 1.574.802.476

I tillegg ble ett tilbud avvist på grunn av forhold ved tilbudet.

- Vi er spesielt godt fornøyd med at et så stort prosjekt har flere seriøse tilbydere og at vi kan konstatere at entreprenørene har lagt svært mye arbeid i å beskrive hvordan oppdraget skal gjennomføres, uttaler Taale Stensbye, prosjektleder for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, til vegvesen.no.

Kontrakt og samhandlingsprosess

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen regner med at byggearbeidene vil starte i april 2012. Før den tid skal tilbudene behandles av prosjektet og en intern anskaffelsesnemd for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen før kontrakt kan inngås. Deretter skal entreprenøren og Fellesprosjektet gjennom en fire ukers samhandlingsprosess før byggearbeidene tar til i løpet av april måned.

- De gode forberedelsene entreprenørene ser ut til å ha gjort er et godt utgangspunkt i samhandlingsprosessen, fortsetter Stensbye.

Hva skal bygges?

Entreprenøren som blir tildelt oppdraget skal blant annet bygge:

  • Ca. 5,6 kilometer firefelts E6. Inkludert i dette er Morskogstunnelen på 2,3 kilometer.
  • Ca. 6,8 kilometer dobbeltsporet jernbane. Her er Ulvintunnelen på 3,9 kilometer og Morstuatunnelen på 200 meter inkludert.
  • 6 kilometer Mjøstråkk (gang- og sykkelvei).
  • Lokalvei til Brøhauggrenda.
  • Diverse avbøtende tiltak. Blant de avbøtende tiltakene er tilbakeføring av E6 til terreng etter at dagens E6 over Morskogen er lagt i ny tunnel.