Fjesetbakkene er historie

En av de største flaskehalsene på riksvei 30 mellom Støren og Røros, Fjesetbakkene i Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag, er historie. Mandag 1. desember åpnet 1800 meter ny riksvei. Det betyr at trafikantene ikke lenger behøver å kjøre oppover de beryktede Fjesetbakkene.

Publisert Oppdatert

Fjesetbakkene har vært en problematisk og ulykkesbelastet strekning, spesielt i vintersesongen. Nå er veien lagt i ny trasé.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) fikk æren av å kutte snora - treffende nok med en fiskekniv - ved den 220 meter Fjesetbrua, som krysser lakseelva Gaula.

- Dette er resultatet av 20 års politisk kamp, fortalte Sandvik, som utrykte stor glede over at en strekning der liv har gått tapt, nå har blitt mer trafikksikker.

Statens vegvesen har latt trafikken gå over nyveien siden begynnelsen på november, selv om det har foregått anleggsarbeid på veien og brua. Det er Mesta a.s. som er hovedentreprenør på vegprosjektet. Tidligere i år ble det klart at de fikk problemer med stålleveransene, noe som førte til forsinket åpning. På grunn av forsinkelsen kan ikke asfalteringen på brua gjøres ferdig før til våren. Prosjektet ser ut til å bli fullført innenfor rammen på 92 millioner kroner.