Flaskehalsen borte

I skrivende stund åpner samferdselsminister Navarsete for firefelts trafikk gjennom Kleivenetunnelene. Samtidig som den gamle Kleivenetunnelen gjenåpnes, åpnes også det for 102 kilometer sammenhengende fire felt motorvei mellom Oslo og Tønsberg.

Bjørn Kleppestø. Foto Knut Volden, Vegen & vi

Bjørn Kleppestø. Foto Knut Volden, Vegen & vi

Publisert Oppdatert

- Aldri mer propp og kø på E 18 gjennom Drammen, lover veivesenets prosjektleder Bjørn Kleppestø. Han har hatt ansvaret for å brenne av to milliarder statlige veikroner på den vel syv kilometer lange strekningen fra Høvik i Lier til Eik i Kobbervikdalen.

Seks år har veivesenet brukt på å bygge ut motorveinettet gjennom Drammen med ny motorveibru, en ny nesten to kilometer lang Kleivenetunnel og rehabilitering av den 32 år gamle Kleivenetunnelen.

- E 18 gjennom Drammen vil aldri bli den samme, spår Kleppestø.- Daglig passerer rundt 35 000 biler Bangeløkkaområdet. På store utfartsdager opp mot 50 000 biler. Nå kan de cruise i fire felt uten stopp og kø og unødvendig eksosutslipp. Det blir en miljøgevinst i seg selv.

Foto: Vegen & Vi