Flere kontroller av arbeidende langs veien

Vegvesenet innskjerper reglene om opplæring for alle som arbeider på eller ved riks- og fylkesveg.

Publisert Oppdatert

Skal du arbeide på eller langs en veg, så arbeider du på en potensielt farlig arbeidsplass. Derfor er det viktig, og påkrevd, at du vet noe om farene ved dette, og hva du kan gjøre for å redusere risikoen for å komme til skade, eller utsette andre for skade.

Det er en rekke eksempler på at lastebilsjåfører og folk i andre yrkesgrupper har vært sendt bort på grunn av manglende opplæring.

Kravet om opplæring gjelder alle som utfører arbeid eller oppholder seg på slike arbeidsområder. Det skriver vegvesenet i et brev til bransjeorganisasjoner som organiserer transportører og anleggsentreprenører.

Les også: Dette er kravene

Ved å oppfylle Vegvesenets krav til opplæring hever vi sikkerheten for arbeidere og trafikanter i nærheten av vegarbeid. Samtidig sørger vi for effektiv og økonomisk drift på og ved vegen, heter det i brevet.

Betydelig risiko

Bakgrunnen er at store arbeids- og transportmaskiner representerer en vesentlig ulykkesrisiko. Vegvesenet har en egen temaanalyse og trafikkulykker ved vegarbeid. Du finner den her.

Kontroller virker

Arnt B. Johansen er kontrollør i Statens vegvesen og mener kontrollene har ringvirkninger. Når avvik blir påpekt, sørger ofte de store seriøse aktørene for at slike opplæringskrav innarbeides i hele virksomheten, der dette er aktuelt.

- Og vi følger alltid opp. Vi aksepterer ikke lukking av et avvik før det er nøye beskrevet hvordan retting er utført. Vi stiller krav til at det innføres betryggende rutiner, sier Johansen.