Flytter fjell

De skal bokstavelig talt flytte fjell for å bli ferdig til fristen om seks måneder, men nettopp dette er Johan Rogneruds spesialitet.

Publisert Oppdatert
Ståle Tøften i Johan Rognerud AS er prosjektleder på det 302.000 kvadratmeter store anleggsområdet. Bak han har byggingen av det første bygget startet.

Ståle Tøften i Johan Rognerud AS er prosjektleder på det 302.000 kvadratmeter store anleggsområdet. Bak han har byggingen av det første bygget startet.

Stort sett hele den 304.000 kvadratmeter store tomta på Langhus, er nå et anleggsområde.

Stort sett hele den 304.000 kvadratmeter store tomta på Langhus, er nå et anleggsområde.

Johan Rognerud AS:

Johan Rognerud AS ble etablert i 1975 og har lenge vært et av landets største aktører på masseforflytting. I 2010 inngikk AF Gruppen en avtale om å kjøpe samtlige aksjer. Johan Rognerud har fortsatt hovedkontor på Kløfta og har omtrent 75 ansatte. De representerer nå AF Gruppens spisskompetanse innen sprengning og masseflytting.

Masseforflytningen hadde oppstart august 2011 og skal være ferdig oktober i år. Da er det forståelig at tipptrucker, dosere og store gravemaskiner jobber på spreng. I tillegg til masseforflytningen tar Jessheim-firmaet av seg skyting, ny adkomstvei og infrastruktur i bakken.

Industriområde

På Fugleåsen i Ski kommune masseforflyttes det nå for alvor. Bulk Eiendom AS har gitt Johan Rognerud AS i oppdrag å opparbeide et industriområde på 304.000 kvadratmeter. Johan Rognerud har 70 personer og 45 anleggsmaskiner i arbeid og da AnleggsMagasinet kom på besøk var det 18 lastebiler i trafikk for å frakte ut løsmasser.

- Det blir en del masseutskifting siden området inneholder myr, leire, tørr og våt silt og kvikkleire, forklarer Ståle Tøften.

En million

Som prosjektleder har han mye å tenke på. Det er anslått at 200.000 kubikkmeter med løse masser skal kjøres vekk. Tomta inneholder også en fjellkolle som må fjernes nesten helt. Til sammen skal imponerende en million kubikkmeter fjell skytes ut. Dette krever selvsagt bruk av mye stort utstyr og logistikkmessig er det krevende å flytte så store masser på så kort tid. To Cat-gravere på 70 og 90 tonn står for lessingen av sprengstein. Arbeidet er intensivt og snart skal 70-tonneren skiftes ut med ytterligere en 90-tonner. Utfordringen blir tydeligvis møtt med friskt mot og det tunge utstyret til Kløfta-firmaet passer bra til dette oppdraget.

For at interntransporten skal bli så effektivt som mulig, brukes det fire 60-tonns tipptrucker, tre 45-tonns tiptrucker og fire leddumpere. To borerigger fra Atlas Copco var i aksjon under vårt besøk, ytterligere to er bestilt.

Utfordringer

AF-kjøpet har styrket bedriften og anleggsleder Morten Holter forklarer at blant annet sprengningskomtetansen og HMS-fokuset har blitt styrket som følge av dette. Bulk Eiendom har bidratt med egen HMS koordinator, noe de synes er svært positivt. Han forteller om utfrodringene rundt sprengingsarbeidet. Tomta ligger nært inntil et boligområde.

- Den første perioden var vi bare 250 meter unna husene, men nå er vi snart kommet 400 meter unna, forklarer han.

Det holdes månedlige informasjonsmøter med naboene og interessen har blitt mindre etter hvert som månedene har gått. De bruker et omfattende overvåkingsprogram for å registrere rystelser med seks forskjellige målepunkter.

Gjennom anleggstomta går i tillegg en skiløype. Siden skisporet ligger i traseen til hovedvannledningen mellom Ski og Oslo får den ligge i fred og Johan Rognerud har sikret det med byggjerder og den har fått eget gangfelt.

- Det er i hvert fall det første anleggsområdet jeg har vært med på som har skispor og gangfelt, kommenterer Ståle Tøften.

Optimal tomt

For Peder Nærbø, partner i Bulk Eiendom, var Johan Rogneruds erfaring med slike store jobber me d på å avgjøre at de fikk oppdraget. Dessuten har de to selskapene jobbet sammen på to prosjekter tidligere. Han forklarer at 80.000 kvadratmeter av næringstomta er allerede leid ut. Han er fornøyd med plasseringen som er optimal for logistikkhåndtering. De hadde fulgt med på denne tomta siden 2005 og kjøpte den uregulert for 195 millioner kroner. I 2010 tok de over området og avtalen med Rognerud var i boks i slutten av juli i 2011. Oppdraget er verdt 118 millioner kroner.

Det første bygget som kommer på plass er en 10.000 kvadratmeter stor omlastingsterminal for Ontime Logistics. Byggingen er allerede i gang, siden det skal stå ferdig den første oktober i år.

På anlegget går det fire 60-tonns tiptrucker, tre 45-tonns tiptrucker og fire leddumpere. Johan Rognerud har satt bort massetransporten på vei til Alf Johansen AS fra Seljord.

På anlegget går det fire 60-tonns tiptrucker, tre 45-tonns tiptrucker og fire leddumpere. Johan Rognerud har satt bort massetransporten på vei til Alf Johansen AS fra Seljord.