Flytter masse for Coop

Rundt 1,5 millioner m3 masse er flyttet for å gjøre plass til nytt lager.

Walan & Engebretsen Maskin AS utfører grunnarbeid og utomhus-arbeider, samme type oppdrag de nylig avsluttet ved XXLs nye hovedlager på Jessheim. Daglig leder Tore Engebretsen (foran) og maskinfører Leif G. Siri.

Walan & Engebretsen Maskin AS utfører grunnarbeid og utomhus-arbeider, samme type oppdrag de nylig avsluttet ved XXLs nye hovedlager på Jessheim. Daglig leder Tore Engebretsen (foran) og maskinfører Leif G. Siri.

Publisert Oppdatert
Stema Rådgivning AS er engasjert blant annet som SHA-koordinator på prosjektet. Selskapet, her representert ved daglig leder Øyvind Løkke og styreformann Per Henrik Bråthen, har erfaring fra flere store prosjekter.

Stema Rådgivning AS er engasjert blant annet som SHA-koordinator på prosjektet. Selskapet, her representert ved daglig leder Øyvind Løkke og styreformann Per Henrik Bråthen, har erfaring fra flere store prosjekter.

I løpet av noen hektiske vintermåneder gravde ut og flyttet Johan Rognerud AS 1,4 millioner m3 løsmasser fra området. Til arbeidet brukte selskapet blant annet denne Cat D11R.

I løpet av noen hektiske vintermåneder gravde ut og flyttet Johan Rognerud AS 1,4 millioner m3 løsmasser fra området. Til arbeidet brukte selskapet blant annet denne Cat D11R.

Coop Norge Handel AS

Coop Norge Handel AS forsyner Coop-butikkene med varer og hadde i 2009 en omsetning på 27,7 milliarder kroner. I tillegg er bedriften ansvarlig for konkurransedyktige kjede- og formatkonsepter.

Selskapet skal organisere og drive effektiv innkjøps- og logistikkvirksomhet, og ivareta markeds- og medlemskommunikasjonen i Coop. Coop Norge Handel-konsernet sysselsetter totalt 1.842 årsverk.

Coop Norge Handel AS er i ferd med å etablere nytt sentrallager for Østlandet på Gardermoen Næringspark, ikke langt fra hovedflyplassen. På den 200 mål store tomta skal det bygges et lager med en grunnflate på 52.000 kvm (tilsvarer syv fotballbaner), høyden blir på opp til 27 meter og når lageret er i full drift skal det kunne betjene ca. 300 lastebiler pr døgn. Investeringsrammen for prosjektet er på 1,5 milliarder kroner.

I følge Coop skal lageret på sikt erstatte dagens lager på Grorud i Oslo og supplere fremtidig nasjonal logistikkstruktur. Nærmere 400 arbeidsplasser vil være knyttet til det nye lageret, som etter planen skal tas i bruk tidligst i 2014.

Cat D11

Coop valgte GSE Norway som totalentreprenør for byggingen av det nye østlandslageret. GSE har sine røtter i Frankrike, men fremstår som en global aktør med virksomhet i 35 land.

Før selve byggingen kunne starte opp ble området avskoget og tomten ble opparbeidet. Arbeidet ble utført av Johan Rognerud AS og pågikk fra november i fjor til mai i år.

I løpet av noen hektiske vintermåneder satte entreprenøren på mye stort utstyr, blant annet Cat D11 og Cat 385, og gravde ut og flyttet i overkant av 1,4 millioner m3 løsmasser (vegetasjonsdekke, raudjord og grusmasser).

Johan Rognerud AS har også jobben med å etablere tilførselsveier med tilhørende VA-anlegg til tomten, arbeid som er i ferd med å ferdigstilles.

Grunnarbeid

Oppdraget med grunnarbeid og utomhus-arbeider i forbindelse med byggingen av lageret utføres av Walan & Engebretsen Maskin AS.

- Vi er nylig ferdig med en tilsvarende jobb i forbindelse med byggingen av XXLs nye bygg på Jessheim og det passet derfor veldig bra for oss å starte på denne jobben, sier daglig leder Tore Engebretsen. Selv om mye masse var fjernet før de begynte, skal de allikevel ta ut 86.000 m3, og 52.000 m3 skal tilkjøres for å brukes som bærelag.

VA-arbeidene på området utføres av Nordby Maskin AS, mens fundamentering og betongarbeid utføres av G.O. Entreprenør AS.

Byggherreombud

For å ivareta Coops interesser i byggeprosessen er Stema Rådgivning AS engasjert. - Plasseringen av det nye sentrallageret til Coop er ideelt med tanke på nærheten til hovedflyplassen og E6 som ligger noen få meter unna.

Det nye lageret vil bli fullautomatisert og når det står ferdig vil det bli et av Europas mest moderne. På dette prosjektet er vi blant annet byggherreombud, sier daglig leder Øyvind Løkke, Stema Rådgivning AS.

I den forbindelse skal Stema Rådgivning blant annet utføre kontroll av utførelse på byggeplass, stikkprøvekontroller for byggherre, bistå oppfølgingen av miljøplanen og utarbeidelse av risikovurderinger.

For å ivareta Coops interesser i byggeprosessen er Stema Rådgivning AS engasjert. Stema Rådgivning har nylig hatt 10-års jubileum og hovedtyngden av arbeidsoppgavene er knyttet til prosjektutvikling, prosjekt- og byggeledelse, samt taksering.

Selskapet utfører bygg- og anleggsadministrasjon for offentlige og private oppdragsgivere. Blant kundemassen finner vi blant annet Oslo Lufthavn Gardermoen, Ahus, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Statsbygg.

Byggingen av det nye lageret er for å sikre økt kapasitet i Coops lageranlegg totalt og spesielt på Østlandet. Det nye lageret vil bidra til at større deler av vareleveransene til butikk kan leveres over egne anlegg.

I tillegg vil det bedre konkurransekraften i Coops butikker over hele landet gjennom de nye, kostnadseffektive logistikkløsningene som nå blir mulige. Lageret vil bli et av Europas mest moderne når det står ferdig.

Gardermoen Næringspark ligger mellom hovedflyplassen og E6, med andre ord ideell plassering for lagerbygg.

Gardermoen Næringspark ligger mellom hovedflyplassen og E6, med andre ord ideell plassering for lagerbygg.