Forbereder riving av ”Murmansk”

Arbeidet med å fjerne Murmansk-vraket kan starte til høsten. Nå jobbes det med å lage moloene som skal verne anleggsplassen på Sørøya i Finnmark mot værharde Lopphavet.

Murmansk

Murmansk

Publisert Oppdatert

Vraket av den russiske krysseren "Murmansk" ligger rett utenfor Sørvær på Sørøya i Finnmark, et sted som ellers er kjent for godt havfiske og med stort potensial for turisme.

Murmansk sank på selveste julaften i 1994 under et slep fra Murmansk havn til opphugging i India. Området ved Sørøya er meget værhardt og utsatt for naturkrefter.

Det var AF Decom som fikk oppdraget fra Kystverket med å fjerne "Murmansk". Metoden som blir benyttet blir ansett for å være den sikreste, både med hensyn til helse, miljø og teknisk gjennomførbarhet. Jobben ble verdsatt til i underkant av 239 mill. kroner (eks mva) og utføres i samarbeid med AF Anlegg Havn, et datterselskap i AF Gruppen.

AF-metoden går i korte trekk ut på å forberede for tørriving og demontering av vraket der det ligger. Det blir gjort ved å etablere moloer og tilnærmet tørrdokk rundt vraket av "Murmansk", slik at vannet kan pumpes ut, og vraket tørrlegges. Deretter vil anleggsmaskiner rive og sortere vraket i forskjellige avfallsfraksjoner som skipes ut til avfalls- og gjenvinningsmottak fra kai.

Arbeidet med å etablere moloene har pågått siden i fjor høst, og nå begynner de å ta form. Til høsten skal vraket være tørrlagt slik at man kan ta fatt på arbeidet med å fjerne selve vraket, bit for bit.

Prosjektleder i Kystverket, Knut Arnhus, forteller på Kystverkets egne hjemmesider at arbeidet med å slå stålplater, spunt, ned i bunnen av tørrdokken starter i løpet av mai. Etter planen skal dokken rundt vraket være tørrlagt i månedsskiftet september/oktober.