Forbundsleder krever tiltak

Publisert Oppdatert

Forbundslederen krever tiltak mot situasjonen i anleggsbransjen.

Forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna C. Hagensen ser med alvorlig bekymring på stadig flere oppslag om utviklingen innenfor anleggsbransjen

Forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna C. Hagensen ser med alvorlig bekymring på stadig flere oppslag om utviklingen innenfor anleggsbransjen.

- Vårt forbund organiserer store grupper innenfor anleggsbransjen, som nå står overfor en situasjon med klare signaler om en betydelig økning i antall permitteringer og oppsigelser.

- Vi har over tid bedt Regjeringen om å møte denne situasjonen med effektive mottiltak, sier Hangensen.

Innenfor samferdselssektoren er det mange prosjekter som kan framskyndes i tid, både når det gjelder ordinært vedlikehold av eksisterende veinett, reasfaltering, betongarbeid og vedlikehold av bruer, rassikring, trafikksikringstiltak, forsering av gang og sykkelveier, samt vedlikehold og opprustning av tunneller er eksempler på tiltak som kan iverksettes på kort tid sier forbundslederen.

Forbundslederen forventer derfor at Regjeringen nå arbeider med og iverksette nødvendige tiltak innenfor anleggssektoren så snart som mulig og i dialog med bransjen slik at man unngår en dramatisk situasjon i den norske anleggsbransjen i tida som kommer.