Forenkler hverdagen med iPhone

- Med innføringen av iPhone som håndholdte løsning har vi forenklet arbeidsoperasjonene til våre maskinførere. I tillegg sparer vi to dager pr. uke på registrering av maskintid og timelister, sier daglig leder Norman Hole i Hole Maskiner AS i Sykkylven.

Hole gravemaskin anlegg

Hole gravemaskin anlegg

Publisert Oppdatert

Løsningen ble tatt i bruk i fjor sommer og var tilbakebetalt i løpet av noen få måneder. - Tidligere leverte sjåførene hver mandag inn utfylte skjemaer på arbeidsoppdrag, timelister og maskintid. Listene ble punchet og registrert i vårt ERP-system og gjort klart som lønns- og fakturagrunnlag. Etter innføring av iPhone og InSoft Mobil, kan denne tiden benyttes til forefallende oppgaver i virksomheten. Nå registreres timene den dagen jobben er utført. Hver morgen tar vi ut en liste over oppdrag, hvem som har utført arbeidet, og sortert på hver kunde, sier Hole. - Dermed får vi et godt overblikk dag for dag som gir oss god oversikt over aktiviteten ute på anleggene.

- Vår filosofi er at alle oppdrag kun skal registreres en gang. Med iPhone har vi redusert behovet for slike arbeidsoperasjoner og frigjort kapasitet til andre forefallende operasjoner. Årlige besparelser inklusiv arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader er nå på ca 190 000 kroner, sier Hole.

Hole Maskiner AS i Sykkylven har 25 ansatte og en omsetning på ca 35 millioner kroner. Maskinentreprenøren arbeider med tradisjonelt grunnarbeid på veier og veianlegg og kraftverk, i tillegg til grunnarbeid på industribygg og industritomter