Foreslår enklere traktorregler

- Det er et behov for å effektivisere transport i landbruket og å rekruttere førere til traktorer som går inntil 50 km i timen. Dette forslaget vil gjøre det enklere og rimeligere å få førerrett til å kjøre slike traktorer, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Publisert Oppdatert
Samferdselsminister Marit Arnstad
Samferdselsminister Marit Arnstad Foto: Olav Heggø - Fotovisjon

Kravet for traktor som kan gå inntil 50 km i timen er førerkort i klasse C eller CE. Man må i dag altså ha førerkort for lastebil dersom man vil kjøre traktorer som går raskere enn 40 km/t.

Det nye forslaget innebærer at en sjåfør skal kunne kjøre en traktor som går opp til 50 km i timen med et vanlig traktorsertifikat, klasse T, dersom man i tillegg har gjennomført et kurs på fem timer.

Aldersgrensen for å kjøre traktorer som går inntil 50 km i timen vil være 18 år, mot 16 år for traktorer som kan gå inntil 40 km i timen.

Samferdselsdepartementet gir Vegdirektoratet i oppdrag å sende forslaget på høring.

Foto: Copyright© 1996-2010 Deere & Company