Forlik mellom fylkeskommunen og Mesta

Sogn og Fjordane fylkeskommune har inngått forlik med Mesta Entreprenør AS. Forliket er på 500 000 kroner, og saken er med dette endelig avgjort, skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

Publisert Oppdatert

Mesta Entreprenør AS saksøkte fylkeskommunen for sluttoppgjør for vegprosjektet RV 617 Måløy - Raudeberg etter gjennomført vei - og tunnelentreprise.

Vegprosjektet var ferdig i oktober 2007. Mesta hevdet de hadde krav på å få dekket merutgifter som de fikk i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. ?Mesta Entreprenør AS krevde 2 470 130 kroner som sluttoppgjer.