Forsiktig bedring for NCC

Bygg og anleggsbransjen har forsiktig begynt på bedringens vei. Anleggsvirksomheten har størst aktvititet, men også innen boligmarkedet ser man en bedring.

NCC Kristiansand

NCC Kristiansand

Publisert Oppdatert

NCC melder også i sin pressemelging at de har en betydelig større ordrereserve nå enn for et år siden. Av nye oppdrag i andre kvartal har NCC Construction blant annet fått et stort veiprosjekt i Kristiansand, nye skoler i Verdal og bygging for Diakonhjemmet i Oslo.

-God lønnsomhet i prosjektene har gitt et tilfredstillende resultat, forklarer amdinistrerende direktør Peter Gjørup.

Sykefraværet er fortsatt lavt, mens noen arbeidsulykker med fravær siste kvartalet gjorda at H-verdien over de siste 12 månedene økte til 4,9. Nøkkeltall i NCC Construction Norge, med datterselskaper, 1. halvår 2010 i millioner kr. (2009 tall i parantes)

Omsetning: 1590 (1790)

Driftsresultat - EBIT: 68 (59)

Driftsmargin - EBIT: 4,3 % (3,3 %)

Ordrereserve: 3421 (2444)

Ordreinngang: 1682 (1412)

I andre kvartal 2010 var omsetingen i NCC Construction på 814 millioner kroner, driftresultatet var på 37 millioner og ordreinngangen på 1130 millioner kroner. Hele NCC konsernet omsatte for 21,6 milliarder svenske kroner og fikk et driftsresultat på 556 millioner svenske kroner i første halvår 2010, melder NCC i en pressemelding.