Forslag til Vakre vegers pris?

"Vegdirektørens pris for vakre veger" er en hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter. Nå kan du komme med forslag til hvilket veganlegg som fortjener denne prisen. Fristen for å levere inn forslag er 28. april.

Publisert Oppdatert

Det deles ut to priser: en pris for et anlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene og i tillegg en pris for anlegg som fremhever seg når det gjelder drift og vedlikehold. Det kan være veger, gater, bruer, tunneler eller tilhørende anlegg og utstyr. Anlegget må være en del av det offentlige vegnettet.

Prisen kan tildeles hele eller deler av et anlegg. Anlegget må være helhetlig utformet i forhold til sine omgivelser og fungere godt med tanke på miljø, trafikksikkerhet, fremkommelighet og teknologi, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Juryen

Alle forslagene blir vurdert av en jury, som består av åtte medlemmer. I tillegg til vegdirektøren, oppnevnes et jurymedlem hver fra Norske Landskapsarkitekters Forening, Norske Arkitekters Landsforbund, TEKNA, Riksantikvaren, Kunst i offentlig rom, NTNU og UMB.

Prisen deles normalt ut hvert annet år. I 2008 ble Vakre Vegers Pris for 2008 tildelt Slemmestadveien gjennom Vollen i Asker og Risøy bru i Haugesund. I tillegg ble Nasjonale turistveger tildelt en pris for sitt banebrytende arbeid.

Her kan du levere forslag.