Første byggeoppdrag på E6

Åge Haverstad Maskinentreprenør vant første byggeoppdrag på E6 Frya-Sjoa i Gudbrandsdalen.

Den nordlige innkjøringen til Teigkampentunnelen (ved Kvam). Her skal Haverstad blant annet klargjøre tunnelpåhugget.

Den nordlige innkjøringen til Teigkampentunnelen (ved Kvam). Her skal Haverstad blant annet klargjøre tunnelpåhugget. Foto: Illustrasjon: Reinertsen AS

Publisert Oppdatert

- Det er hyggelig å kunne gi det aller første byggeoppdraget på E6 Frya-Sjoa til et alokalt firma, sier prosjektleder Øyvind Moshagen i Statens vegvesen. Åge Haverstad Maskinentreprenør AS fra Sør-Fron har vunnet konkurransen om de forberedende anleggsarbeidene ved Teigkampentunnelen ved Kvam.

Haverstad var i konkurranse med Hæhre Entreprenør AS og AF Gruppen. Haverstad hadde det laveste tilbudet med 31,9 millioner kroner og tilfredsstilte ellers alle kravene i konkurransegrunnlaget.

Forberedende anleggsarbeider

Haverstad skal forberede byggingen av Teigkampentunnelen på nye E6 mellom Vinstra og Sjoa. På sørsiden av Teigkampen skal de bygge anleggsvei frem til tunnelen. På sørsiden og nordsiden skal de klargjøre tunnelåpningene. De skal også bygge 400 meter ny lokalvei og etablere en riggplass.

Anleggsarbeidene skal pågå i perioden mars-oktober 2013.

Kontraktsignering og oppstart vil bli umiddelbart etter 5. mars, som er siste klagefrist iht. offentlige anskaffelser.

Den første av tre veientrepriser

De forberedende arbeidene ved Teigkampen er den første av tre veientrepriser i utbyggingen av E6 Frya-Sjoa.

Den andre entreprisen, E6 Frya-Vinstra, har tilbudsfrist 4. mars og byggestart i mai/juni. Konkurransen om den tredje entreprisen, byggingen av E6 Vinstra-Sjoa, blir lyst ut til sommeren. Her blir det byggestart høsten 2013.

Senere vil det bli utlyst flere mindre entrepriser innen ulike fag eller områder. Det pågår også store entrepriser i regi av Gudbrandsdal Energi (GE) for blant annet omlegging av strøm.

Slik blir den sørlige innkjøringen til Teigkampentunnelen (ved Stenseng) når ny E6 står ferdig i 2016. Her skal Åge Haverstad Maskinentreprenør AS blant annet bygge anleggsvei og klargjøre tunnelpåhugget. (Illustrasjon: Reinertsen AS)

Slik blir den sørlige innkjøringen til Teigkampentunnelen (ved Stenseng) når ny E6 står ferdig i 2016. Her skal Åge Haverstad Maskinentreprenør AS blant annet bygge anleggsvei og klargjøre tunnelpåhugget. (Illustrasjon: Reinertsen AS) Foto: Illustrasjon: Reinertsen AS