Første JetWash hjulvasker i drift

Ramlo Sandtak på Heimdal har fått æren av å sette det første JetWash hjulvaskeanlegget i drift.

Publisert Oppdatert

Vi hadde et behov for å bedre miljøet og sørge for renere vei rundt pukkverket vårt, svarer Tore Ramlo på spørsmål om hovedgrunnen til denne investeringen. Vi har til nå brukt mange timer på feiing i egen regi samt et betydelig beløp på innleid feiing, dette ser vi for oss at kan reduseres betydelig nå.

Jeg ble klar over JetWash anlegget gjennom en pressemelding fra Gjerstad, og tente på ideen umiddelbart. Selve konseptet med en effektiv hjulvasker som er lett å montere og flytte etter behov passet oss utmerket slår Tore Ramlo fast. Etter rådslaging med Gjerstad ble anlegget spesifisert og bestilt, og noen uker senere levert på trailer direkte fra produsenten.

Selve monteringen var meget enkel, vi hadde kun behov for vann og strøm fram til JetWash anlegget. Kort tid etter at bassenget var fylt og sensorene innstilt, kjørte de første fullastede bilene gjennom vaskeren sier Tore. Vi fikk besøk av to representanter fra Østerrike samt Erik Abrahamsen fra Gjerstad for å gjøre de siste justeringene og overvære oppstarten, men anlegget er så gjennomført at de fleste vil klare dette fint på egenhånd.

JetWash anlegget har vasket jevnt og trutt i en god uke nå og tilbakemeldingene fra både Ramlo og sjåfører er udelt positive. Avsetningskaret er utstyrt med en slamskrape som automatisk fjerner bunnfallet i karet, og ved nåværende drift fyller vi to gode trillebårlass om dagen sier driftsformannen på anlegget Knut Berg.

Vi håper Ramlo Sandtak med dette har startet en trend for å bedre miljøet og trafikksikkerheten ved liknende anlegg og byggeplasser er kommentaren fra Erik Abrahamsen, produktansvarlig hos Gjerstad. Man må heller ikke glemme at man kan spare seg for mye arbeid i ettertid ved å sørge for at bilene er rene når de forlater anlegget/byggeplassen.

Gjerstad kan levere JetWash anlegg for de fleste behov være seg mobile eller faste anlegg. Vår leverandør har lang fartstid i bransjen og har opparbeidet seg en meget bred erfaring som vi nyter godt av sier Abrahamsen avslutningsvis.