Fortsatt fremgang for Mesta

Mesta-konsernet går fortsatt med underskudd, men det er klar resultatbedring i 1. kvartal i forhold til i fjor. Omsetningen gikk ned med 186 mill. NOK, med 359 færre ansatte enn for ett år siden.

Publisert Oppdatert

Resultatet før skatt ble på minus 65 mill. NOK i 1. kvartal, mot minus 100 mill. NOK i 2009. Ordrereserven er på linje med fjoråret. Det konstateres en gledelig nedgang i skadefraværet. - Det er gledelig at resultatforbedringen forsetter og ikke minst er det positivt med den store nedgangen i skadefraværet.

1. kvartal er alltid det dårligste kvartalet i vår bransje og prognosene viser fortsatt at Mesta-konsernet vil gå med overskudd i 2010, sier konsernsjef Harald Rafdal. Årsakene til resultatforbedringene er bedre marginer, kostnadseffektivisering og avsluttede tapskontrakter. Omsetningen var på 1 011 mill. NOK, mot 1 197 mill. NOK i 2009.

Samtidig som omsetningen er ned 186 mill. NOK, er driftskostnadene ned 222 mill. NOK. Konsernets soliditet er fortsatt meget god og egenkapitalen er på 50,4 prosent.

Det er en meget positiv utvikling i skadefraværet i 1. kvartal. H1-verdien som måler fraværeskader pr 1 million arbeidstimer, er ned fra 15,0 i fjor til 4,5 i år. Sykefraværet utviklet seg også i positiv retning, med en fraværsprosent på 6,7 mot 7,3 i fjor.