Fortsatt moderat vekst i bygg og anlegg

Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var på 54,0 milliarder kroner i 5. termin 2010, en økning på 3,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2009.

Publisert Oppdatert

Etter en nedgang i perioden januar-april 2010 viser omsetningstallene for bygge- og anleggsvirksomheten en moderat vekst i perioden mai-oktober 2010.

Samlet for de ti første månedene i 2010 var omsetningen 0,4 prosent lavere enn året før. Det er Statistisk sentralbyrå som melder dette. Nedgangen var størst innenfor anleggsvirksomhet (næring 42), hvor total omsetning de fem første terminene av 2010 lå 2,9 prosent lavere enn i samme periode i 2009.