Fortsatt vekst i bygg- og anleggsmarkedet i Norge

Veidekke presenterte i dag sin konjunkturrapport for de neste årene, og pilene peker oppover. - Et godt boligmarked og fortsatt vekst innen anleggsmarkedet gir oss grunn til optimisme når vi analyserer markedsutviklingen fremover, sier Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked i Veidekke.

Foto: Foto: Veidekke ASA.

Publisert Oppdatert

- Når vi ser på det samlede bygg- og anleggsmarkedet i Skandinavia, ser vi generelt god aktivitet, men med store ulikheter mellom landene. Det ser best ut i Norge med fortsatt vekst, i Sverige regner vi med en liten vekst tross det høye nivået i dag. I Danmark forventer vi fortsatt nedgang i boliginvesteringene, men noe økning innen yrkesbygg, forteller Albriktsen.

For Norge er utsiktene fortsatt gode og på linje med våre tidligere prognoser.  - Vi ser for oss en samlet vekst på 5 % i 2012 og 3,5 % i 2013. Vi forventer at både boliginvesteringene og anleggsinvesteringene blir på samme nivå, mens innen kategorien yrkesbygg forventer vi en litt mer beskjeden økning, 4 % i 2012 og 2 % i 2013. Når det gjelder boligbygging, ble det igangsatt 28 000 boliger i 2011, og vi har grunn til å tro at dette nivået vil holde seg de neste to årene, avslutter Albriktsen.

Veidekke utarbeider sin konjunkturrapport to ganger i året. Formålet er å vise konsernets syn på bygg- og anleggsmarkedet og forutsetningene for den makroøkonomiske utviklingen vi bruker som grunnlag for virksomheten i Skandinavia. Prognosene er basert på gjeldende offisielle statistikker, i tillegg til prognoser utarbeidet av Veidekke.

Hele rapporten kan du lese her.