Ditch Witch 4020 AT:

Forventer bra med oppdrag

Holland Boring skal nå satse på styrt boring i fast fjell og kombinerte masser. Deres nye DitchWitch 4020 AT er allerede ferdig med de første oppdragene.

Fra venstre Anders Hoven Dahlman, Tadeusz Ploch og Hassan El-Husseini i Holland Boring. De regner med at den nyinnkjøpte amerikaneren i bakgrunn vil gå jamt så fort kundene vet om mulighetene den gir.

Fra venstre Anders Hoven Dahlman, Tadeusz Ploch og Hassan El-Husseini i Holland Boring. De regner med at den nyinnkjøpte amerikaneren i bakgrunn vil gå jamt så fort kundene vet om mulighetene den gir.

Publisert Oppdatert
Første oppdraget ble utført for Øvre Eiker kommune. De boret 280 meter med maks dybde på ni meter i morenemasser med steinblokker. Oppdraget gikk ut på å føre en 400 millimeters overvannsledning gjennom åsen, under dette boligfeltet og ut i en elv på andre siden.

Første oppdraget ble utført for Øvre Eiker kommune. De boret 280 meter med maks dybde på ni meter i morenemasser med steinblokker. Oppdraget gikk ut på å føre en 400 millimeters overvannsledning gjennom åsen, under dette boligfeltet og ut i en elv på andre siden.

Anders Hoven Dahlman vet at mange av oppdragene går på løsmasseboring. Med denne maskinen kan de møte opp selv ved usikre grunnforhold og ta jobben uansett.

Anders Hoven Dahlman vet at mange av oppdragene går på løsmasseboring. Med denne maskinen kan de møte opp selv ved usikre grunnforhold og ta jobben uansett.

Hassan El-Husseini har jobbet et og et halvt år med boring og han trives allerede godt bak spakene på deres nye borerigg.

Hassan El-Husseini har jobbet et og et halvt år med boring og han trives allerede godt bak spakene på deres nye borerigg.

Ditch Witch 4020 AT er en dyr investering men gjør det mulig å ta jobber som til nå har vært umulige med vanlige borerigger.

Ditch Witch 4020 AT er en dyr investering men gjør det mulig å ta jobber som til nå har vært umulige med vanlige borerigger.

Holland Boring benytter nå en metode som er en videreutvikling av konvensjonell styrt boring. Den nye metoden heter AT-boring og er en forkortelse for all-terrain.

Den store forskjellen på konvensjonell styrt boring i løsmasser og AT-boring, er at det benyttes doble borstenger. Den indre borstangen driver en borkrone og ytterstangen benyttes til å styre med.

Tidlig ute

Anders Hoven Dahlman forklarer oss hvordan det fungerer. Han har jobbet hos Holland Boring AS siden april og jobbet før dette 4 år i Olimb. Der har han hovedsakelig vært anleggsleder på Midgardsormen. Til våren overtar han som daglig leder i firmaet som i dag har syv ansatte og fire styrte borerigger. De har i tillegg utstyr for cracking av rør og rørpressing for store stålrør opp til 813 millimeter.

- Med denne maskinen mener vi å være tidlig ute med å kunne tilby styrt hammerboring i fjell, forklarer han.

All terrain boring

Der det er behov for å bore i kombinerte harde masser med innslag av stein, er AT-boring løsningen. En Rulleborkrone kan benyttes til å bore i kombinerte masser der man for eksempel borer fra morene og inn i fjell eller blokkstein. Til ren fjellboring og korte hull er det mest effektivt å benytte senkeborhammer med luft.

Det bores et pilothull som peiles konstant under boringen og maskinføreren har hele tiden kontroll på høyde og retning. Det tas en nøye vurdering på hvordan man skal angripe oppgaven etter pilothullet er klart. I masser som inneholder blokkstein, benyttes en hullåpner med ruller og hardmetall tilsvarende det som brukes til opprømming av fjellhull.

Om Ditch Wich

Holland Boring sitter sannsynligvis med den første Ditch Wich 4020 AT i Norge. Denne maskinen er den første med løsning for styrt hammerboring i fast fjell. Den borer også i fast fjell og kombinasjonsmasser med mekanisk drevet rulleborkrone.

Ny måte å prosjektere på

Ved å montere senkeborhammer på AT-maskinen, kan de styre, peile og bore i fjell. Det åpner for nye måter å prosjektere ledningstrekk på. De kan utføre jobber som tidligere var utenkelige, spesielt når de kombinerer AT-boring med andre maskkiner de allerede disponerer.

Online peiling

Det er relativt nytt med styrt boring med AT-maskiner (all-terrain). Vanligvis går en man og peiler posisjonen på bakken, som kommuniserer med maskinfører med walkitalkie. Med denne er peilingen er nå online og tilgjengelig for maskinføreren under hele prosessen. Den er godt egnet til morenemasser hvor alternativet tidligere har vært hammerboring. Med denne går det å bore styrt i reint fjell, eller steinblokker som ligger i massene.

- Det er egentlig bare sprengsteinsfylling og kamjern som ikke egner seg for denne maskinen, forklarer Anders.

Oppdragsgivere er som regel kommuner og entreprenører, men også utbyggere og privatoppdrag er aktuelle.

I følge produsenten har den en rekkevidde på 305 meter. Holland Borings første oppdrag med maskinen var på 270 meter, men det tok de i to deler.

I følge produsenten har den en rekkevidde på 305 meter. Holland Borings første oppdrag med maskinen var på 270 meter, men det tok de i to deler.

Maskinen har en trekkraft på 18 tonn, men enda viktigere er pumpekapasiteten som er på 450 liter boreveske i minuttet.

Maskinen har en trekkraft på 18 tonn, men enda viktigere er pumpekapasiteten som er på 450 liter boreveske i minuttet.

Holland Boring har holdt på med no-dig i en årrekke og er spesialister på dette fagfeltet.

Holland Boring har holdt på med no-dig i en årrekke og er spesialister på dette fagfeltet.