Forventer fortsatt vekst i bygg- og anleggsmarkedet

Mandag presenterte Veidekke sin konjunkturrapport for det skandinaviske bygg-, anleggs- og boligmarkedet. - Vi forventer fortsatt vekst i bygg- og anleggsmarkedet i Norge de neste 2-3 årene, mens det blir svakere i Sverige på kort sikt, sier Rolf Albriktsen som er direktør for strategi og marked i Veidekke.

Foto: Foto: Veidekke ASA.

Publisert Oppdatert

- Norsk økonomi vil de neste to årene bidra til vekst innen bygg og anlegg på rundt 6 % i 2013 og 3 % både i 2014 og 2015. Den høye veksten i år kommer først og fremst i form av økte boliginvesteringer (+ 10 %) og et fortsatt voksende anleggs­marked (+ 7 %), særlig for store samferdselsprosjekter. Vi forventer at det blir igangsatt bygging av vel 27.000 boliger i 2013 og mellom 25.000 og 30.000 boliger pr år frem mot 2015, forteller Albriktsen.

Nedgang i Sverige før oppgang

Svensk økonomi preges i stor grad av et vanskelig eksportmarked med fallende industri­produk­sjon og økende ledighet. Veidekke forventer en nedgang på 3 % for bygg og anlegg i Sverige i 2013, men at det snur til en vekst på rundt 3 % i 2014 og 4 % i 2015.

- Vi tror på en gradvis bedring av det svake boligmarkedet i Sverige, og at det blir igangsatt 22.000 nye boliger i år som øker til 30.000 i 2015, sier Albriktsen.

Svak oppgang i Danmark

De fleste prognoser legger til grunn at bunnen i dansk økonomi ble nådd i 2012. Aktiviteten i bygg- og anleggsmarkedet er på et lavt nivå, og boligprisene er fortsatt lave. - Vi tror på en økning innen bygg og anlegg på 2 % i 2013 takket være offentlig satsing, og at privat sektor vil bidra mer i 2014 og 2015, avslutter Albriktsen.