Fosen får bedre veier

I løpet av de neste 15 årene vil veiene på Fosen i Trøndelag få en real ansiktsløftning, melder Statens vegvesen. Onsdag markerte både byggherre, entreprenør, politikere, næringsliv og mange andre at nå er det hele i gang.

Publisert Oppdatert

Den første strekningen som skal utbedres er fylkesvei 755 fra Leksvik til Vanvikan. Her er det i dag flere steder dårlig rekkverk og liten sikkerhetssone mellom hvitstripa og fjellveggen.

- Vi skal rydde vekk mange rasutsatte høye fjellskjæringer, og bedre sikten, forteller prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen. 250.000 kubikkmeter fjellmasser skal sprenges vekk og kjøres bort. Dette er en jobb som innebærer en viss risiko på anleggsstedet, derfor blir deler av veien stengt i anleggsperioden.

- Dette håper vi trafikantene vil akseptere selv om det vil bli lange omveger for flere, sier Soknes.

Grunnarbeid

Entreprenøren Grunnarbeid vant anbudskonkurransen, og de er klare til å starte anleggsarbeidene. I dag var det likevel daglig leder Knut Sundet i stiftelsen "Fosenvegene AS - ei tim´ te´ by´n" som fikk æren av å ta det første taket med gravemaskinen. Han har vært primus motor for planene siden de ble lansert for seks år siden, og fikk mye ros fra både kommune- og fylkespolitikere for jobben han har gjort. Siden veiarbeidene vil foregå både i Sør- og Nord- Trøndelag fylker fikk de samarbeide om snorklippinga. Fylkeskommunene overtok mange av riksveiene etter forvaltningsreformen ved årsskiftet, og politikerne viste i talene sine i dag hvor fornøyde de er over å ha tatt over ansvaret.

- Det som før ble kalt "øvrige riksveier" er nå våre viktigste fylkesveier, sa fylkesråd i Nord- Trøndelag Alf Daniel Moen i sin tale.

- Gratulerer alle sammen! Det som nå skal gjøres på veiene på Fosen knytter hele Trøndelag nærmere sammen. Det blir trafikksikkert og effektivt, sa fylkesordfører i Sør- Trøndelag Tore O. Sandvik i sin tale.

18 delprosjekter på 15 år

Utbyggingspakken Fosenvegene består av 18 delprosjekter fordelt på tre pakker som alle er i prioritert utbyggingsrekkefølge, og godkjent av alle berørte kommuner. Det planlegges 75 prosent egefinansiering gjennom bompenger. Total kostnadsramme er beregnet til 1,68 milliarder 2010-kroner. Delprosjektet fv 755 Leksvik - Vanvikan har en ramme på 72 millioner 2010-kroner. Bompengesøknaden vil sannsynligvis ikke bli endelig vedtatt før årsskiftet, men fordi fylkeskommunene har forskuttert midlene kan veiarbeidene komme i gang nå.

Foto: Statens vegvesen