Arctic Entrepreneur 2015:

Fra en milliard i året til en milliard i måneden

Aktiviteten øker kraftig for Jernbaneverket og de vil levere et ferdig Intercity-triangel innen 2030.

Aldri før har midlene til utbygging og fornying av jernbanen vært større. 
Foto: Jernbaneverket / Hilde Lillejord
Aldri før har midlene til utbygging og fornying av jernbanen vært større. Foto: Jernbaneverket / Hilde Lillejord
Publisert Oppdatert
Vi trenger hjelp av bransjen for å gjøre alt fremover og store kontrakter vil likevel gi muligheter for mange UE-oppdrag.
Assisterende jernbanedirektør i Jernbaneverket, Gunnar Løvås.

Assisterende jernbanedirektør i Jernbaneverket, Gunnar Løvås, beskriver økningen i deres total aktivitet som dramatisk. Fra nærmest ingenting, for noen år tilbake, til veldig stor aktivitet nå. Ser vi på satstingen på jernbane i NTP, har det økt med 52,2 prosent, fra 2013 med 6088 millioner til 2015 med 11 274 millioner kroner. Fra bare litt over en milliard i året er nå bevilgningene på nærmere en milliard i måneden.

Avgjørende for samfunnet

Intercitytrianegelet som skal står ferdig til 2030 vil stå for en betydelig utbygging. Dette er ikke motkonjunkturtiltak for at entreprenørene skal få mye å gjøre, men det er helt avgjørende for et velfungerende samfunn i fremtiden, i følge Løvås.

Forfallsstopp

Noe av det hyggeligst budskapet i årets budsjett er at det teoretisk beregnede vedlikeholdsetterslepet ikke fortsetter å øke. Det stoppes ved å bruke 2470 millioner kroner i år på vedlikehold, en betydelig del av dette vil være typiske oppgaver for maskinentreprenører.

Feil tendens

Det er en økning antall uønskede hendelser og Jernbaneverket opplevde en dødsulykke i oktober og en i sommer. Løvås ser at det ofte er hendelser som det burde vært enkelt å unngå og det er ofte i de vanlige oppgavene en ukultur kan vokse frem.

– Etter en dødsulykke fant vi at ni av 14 lifter hadde sikkerhetsmangler på anleggene i Vestfold, kommenterer han.

Assisterende jernbanedirektør i Jernbaneverket, Gunnar Løvås, har aldri før sett en så stor satsing på jernbanen.
Assisterende jernbanedirektør i Jernbaneverket, Gunnar Løvås, har aldri før sett en så stor satsing på jernbanen.
Er InterCity-triangelet en uheldig satsing? Det spør Harald Minken, forsker i Transportøkonomisk institutt, seg etter å ha regnet på nytteverdien av utbyggingen.
Er InterCity-triangelet en uheldig satsing? Det spør Harald Minken, forsker i Transportøkonomisk institutt, seg etter å ha regnet på nytteverdien av utbyggingen.