Fragmentering av det meste

Andersen Contractor AB leverer Banos maskiner og anlegg for gjenvinning av de fleste materialer, inkludert skrapmetall og brennbart avfall. Høy kapasitet kombinert med screening i et trinn og enkelt vedlikehold.

Bano produserer både stasjonære og mobile anlegg for gjenvinning av de fleste materialer.

Bano produserer både stasjonære og mobile anlegg for gjenvinning av de fleste materialer.

Publisert Oppdatert

Bano produserer og er blant de ledende på markedet for envalsede fragmenteringsanlegg, som kan brukes til behandling av en rekke materialer. I følge Andersen Contractor er maskinene konstruert for effektiv gjenvinning, separasjon og volumreduksjon. Dette gjelder søppel, metaller, elskrap og kabler, brennbart, dekk mm.

Maskinene kan suppleres med transportbånd, sikter, magnetiske separatorer, virvelstrøm separatorer, plattformer for manuell sortering og utstyr for å fjerne støv. Bano produserer både stasjonære og mobile anlegg. De fleste maskiner er tilgjengelige med enten direkte elektrisk drift eller dieselmotor.

Fragmenteringsmaskinene kan kjøres med sikt under prosessen for ønsket sluttfraksjon direkte. Automatisk og kontinuerlig mating skal gi høy effektivitet og kapasitet. Vedlikehold gjøres ved å kjøre unna bunnplaten hydraulisk.

Kapasiteten på skrap er opp til 15 tonn pr time, avhengig av modell og type av skrap. For fast avfall er kapasitet oppgitt til å være opp til 40 tonn pr time.