Steinbruddsfres til motorveibygging:

Freser motorvei gjennom kalksteinsfjell

Steinbruddsfreser fra Wirtgen sørger for effektivt motorveibygging i Texas.

Det harde kalksteinsfjellet ligger helt oppe i dagen der motoveien skal bygges. Derfor har de tatt i bruk tre steinbruddsfreser.
Det harde kalksteinsfjellet ligger helt oppe i dagen der motoveien skal bygges. Derfor har de tatt i bruk tre steinbruddsfreser.
Publisert Oppdatert
Wirtgens minste steinbrudssfres, Wirtgen 2200 SM har en arbeidsbredde på 2,2 meter og fresedybde på 30 centimeter. Det er bare få modifikasjoner som skiller ved å bruke den til fresing for vei i stedet for fresing for gruvedrift.
Wirtgens minste steinbrudssfres, Wirtgen 2200 SM har en arbeidsbredde på 2,2 meter og fresedybde på 30 centimeter. Det er bare få modifikasjoner som skiller ved å bruke den til fresing for vei i stedet for fresing for gruvedrift.
En Wirtgen 2200 SM freser ferdig det som blir en påkjøringsrampe til Chisholm Trail Parkway i Texas. Her ble det fresede materialet lagt i ranker klare for opphenting.
En Wirtgen 2200 SM freser ferdig det som blir en påkjøringsrampe til Chisholm Trail Parkway i Texas. Her ble det fresede materialet lagt i ranker klare for opphenting.
Under Bauma i 2013 kjøpte Mario Sinacola & Sons Excavating enda en Wirtgen 2200 SM. Til venstre ser vi Michael Sinacola, i midten står Robert Bauer fra Wirtgen America og til høyre ser vi James Sinacola.
Under Bauma i 2013 kjøpte Mario Sinacola & Sons Excavating enda en Wirtgen 2200 SM. Til venstre ser vi Michael Sinacola, i midten står Robert Bauer fra Wirtgen America og til høyre ser vi James Sinacola. Foto: ANDREAS STUBBE
En Wirtgen SM 2500 steinbrudssfres laster ferdige masser rett opp i en tiptruck.
En Wirtgen SM 2500 steinbrudssfres laster ferdige masser rett opp i en tiptruck.

Fra Michigan til Dallas

Mario Sinacola Excavating ble grunnlagt i 1966. I 1979 flyttet selskapet fra Michigan til Dallas Forth Worth i Texas. Siden det har de økt fra åtte til over 600 ansatte og har en maskinpark på over 300 lastebiler og maskiner.

Wirtgens steinbruddsfreser kan tydeligvis gjøre mye mer enn å utvinne mineraler. Under byggingen av Chisholm Trail Parkway i Texas brukes disse for å lage motorvei gjennom det harde fjellet. Den statlige motorveien i Forth Worth i Texas har dermed fått en noe uvanlig fødsel, i stedet for alle de vanlige maskinene på et slikt anlegg, har tre gruvemaskiner spist seg gjennom fjellet som ligger i dagen. Og selv om de ikke er her for å utvinne mineraler, lager de vei gjennom kalksteinen.

Amerikansk bomvei

Dette blir et nytt bruksområde for de store maskinene. Motorveien som bygges er 45 kilometer lang, en bomvei som i fremtiden skal koble sammen Interstate 30 sør av Forth Worth med U.S. Highway 67 utenfor Cleburne. Utbygger er bomselskapet The North Texas Tollway Authority (NTTA).

Sprengingsforbud

De hadde to store utfordringer når de planla dette prosjektet. Parsellen gikk gjennom et svært fjellrikt terreng som bestod av solid kalkstein. Den andre utfordringen var at konvensjonell boring og sprenging ikke var tillatt på dette prosjektet.

- Vi arbeider innenfor bygrensa til Forth Worth, boring og sprenging gjør man ikke lenger i dette området, forklarer Mike Manly, utstyrssjef for entreprenørselskapet Mario Sinacola & Sons Excavating Inc.

2,14 millioner kubikkmeter kalkstein

Anleggsområdet er stort og mengden med fjellmasse som skal fjernes er også stort, i tillegg til at arbeidet er intensivt. Prosjektleder Chris Logan gir oss tallene som taler for seg selv. 2,14 millioner kubikkmeter med kalkstein med en gjennomsnittlig hardhetsgrad på mellom 41 og 68 MPa, noen områder har verdier opp til 110 MPa.

- Maskinene, som er beregnet på overflateutvinning av mineraler, er avgjørende, spesielt når doserne når sine kapasitetsgrenser, forklarer Logan.

Gjenbruk

Med steinbruddsfreser kan de frese og knuse fjellet til den ønskede partisjonen og bruke det direkte på anlegget. Prosjektet hadde brukt mer tid om de ikke hadde brukt denne teknikken, i følge prosjektledelsen. Alternativet ville vært å bruke luftbor, noe som ville tatt flere måneder og øke kostnadene.

En stor og to små

Den største steinbruddsfresen på prosjektet, Wirtgen 2500 SM (surface miner), med 1065 hestekrefter, som kan frese opp til 600 millimeter, spiser seg meter etter meter langs hovedkorridoren.

De to andre på prosjektet er av typen 2200 SM, og er langt mer smidige og har en svingradius på 2,5 meter, de brukes derfor til smalere partier som påkjøringsramper og kryss.

Kostnadseffektivt

De kombinerer produsentens standard "grade and slope"-system med et GPS-system. Maskinføreren kan dermed optimalisere kuttingen til terrengprofilen. Bunnprofilen blir kuttet ferdig til den bestemte dybden som blir til ideell base for veiens underlag. I tillegg gjør det mulig for anleggsbilene å kjøre på underlaget uten å skade det gjennom hele anleggsperioden. Deler av materialet blir gjenbrukt som underlag på 20 centimeter. Ved ferdigstilling vil veikroppen i tillegg bestå av et 10 centimeter tykt øvre lag. På toppen kommer et 33 centimeters tykt lag med forsterket betong.

Prosjektet er ikke det eneste hvor Wirtgens SM-maskiner blir brukt til å lage vei, dette øker i popularitet, ikke minst i dette firmaet. Blant annet på grunn av mindre støy og støv. Mario Sinacola & Sons mener også det er mer kostnadseffektivt, selv om det er snakk om kostbare og store maskiner.

En Wirtgen 2500 SM har kuttebredde på 2,5 meter og dybden kan være opp til 60 centimeter. Motoreffekten er på 1065 hestekrefter og vekten er 112 tonn. Her laster den knust kalkstein på en semi.
En Wirtgen 2500 SM har kuttebredde på 2,5 meter og dybden kan være opp til 60 centimeter. Motoreffekten er på 1065 hestekrefter og vekten er 112 tonn. Her laster den knust kalkstein på en semi.