Frykter et mye tøffere 2010

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) frykter et mye tøffere 2010 for anleggsbransjen enn det man har opplevd i 2009. I februar neste år vil hele 36 prosent av bransjen ha ledig kapasitet.

(bilde) Stein Gunnes, Maskinentreprenørenes Forbund

(bilde) Stein Gunnes, Maskinentreprenørenes Forbund

Publisert Oppdatert

- På samme tid i fjor var vi usikre, men vi berget oss ganske godt gjennom 2009. Blant annet har vi fått 45 nye medlemmer. 2010 ser mye verre ut, sier sjeføkonom i MEF, Stein Gunnes, til tungt.no.

MEF presenterte sin nyeste kapasitetsundersøkelse på et møte i Oslo i dag, 15. desember. MEF har målt kapasiteten i bransjen hvert år siden 2006. De tre siste gangene er tallene presentert på møter der både egne medlemmer, fagpresse, politikere og andre organisasjoner har vært til stede. Siste presentasjon var i juni 2009.

Novembertallene for bransjen er dystrere enn på svært lenge. Av 695 firmaer som har besvart undersøkelsen - en svarprosent på 52,3 prosent - er det et rekordstort antall som svarer at de har ledig kapasitet på kort sikt. En måned frem i tid meldes det om mer enn 20 prosent ledig kapasitet og i februar vil den være steget til 36 prosent.

Med andre ord: Det går mot en svart vinter for anleggsbransjen. Sammenlignet med tidligere målinger stiger andelen bedrifter som venter en økning i ledige hender kraftig. MEF frykter at en ellers optimistisk bransje nå vil bygges ned, på tross av regjeringens lovede satsing på utbygging av vei og jernbane.

- Høsten 2008 hadde vi kommet inn i finanskrisen og de tallene vi så da var noe av det svarteste vi hadde opplevd. Nå er det verre, sier Trygve Ulset i Maskinentreprenørenes Forbund. Han presenterte detaljene på møtet.

Det er store forskjeller i ledig kapasitet både mellom store og små bedrifter og mellom fylkene. Bedrifter med 20 eller færre ansatte har mest ledig kapasitet. MEF tror at en av årsakene kan være t riksentreprenørene i mindre grad enn tidligere benytter underentreprenører. De fikser heller jobben selv med egne folk.

De minste bedriftene er i større grad rettet mot det private markedet, som har tørket inn. Mange av de større bedriftene har lykkes med å omstille seg - og kjemper nå om de offentlige veikronene.

De er også store geografiske forskjeller. Aller verst er det i Vest-Agder, der 72 prosent svarer at de vil ha ledig kapasitet om tre måneder. Sør-Trøndelag og Nordland har minst ledig kapasitet, ved siden av Akershus. En av forklaringene kan være at et stort veiprosjekt nettopp er sluttført i Agder, mens sør-trønderne nå er i full gang med å bygge vei.

- Anleggsbransjen er en av de mest dynamiske bransjene her til lands. Dette er folk som stort sett ser lyst på fremtiden og de får seg et eller annet å gjøre. Men vi etterstreber forutsigbarhet, sier Stein Gunnes, som opplevde forrige nedgangsperiode i 1992 som rådgiver i LO-systemet. - Vi opplevde at da pila pekte oppover igjen var det ikke snekkere å oppdrive. De var rett og slett borte fordi de hadde funnet seg annet arbeid. Nå håper vi ikke at de samme vil skje med anleggsbransjen, sier Gunnes.