Fullstappet reguleringsplan-møte i Stavanger

Stavanger kommune og Statens vegvesen arrangerte åpent informasjonsmøte på Hafrsfjord menighetshus 22. mars 2010. Møtet ble arrangert i forbindelse med at det er varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan og at planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn.

Publisert Oppdatert

Hensikten med møtet var å informere om planarbeidet og prosessen samt få innspill til videre arbeid. Det var stort fremmøte (ca. 150 stk) og stort engasjement i salen.