Fylkesmannen kontrollerer asfaltverk

Overholder asfaltverkene kravene til utslipp, støy og kjemikalier? Det er noe av det Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil finne ut av nå når bransjen for første gang skal kontrolleres.

Asfaltverk av denne typen på Sjøla i Trondheim kan få besøk av Fylkesmannen denne uka.

Asfaltverk av denne typen på Sjøla i Trondheim kan få besøk av Fylkesmannen denne uka. Foto: Foto: Kolo Veidekke

Publisert Oppdatert

Denne og kommende uke skal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gå mobile og stasjonære asfaltverk i hele fylket nærmere etter i sømmene, meldes det på Fylkesmannen i Sør-Trøndelags nettsider.

Nye krav til bransjen trådte i kraft i januar 2010 og Fylkesmannen ønsker å finne ut om de nye kravene har nådd frem til bransjen og om de etterlever disse. De nye bestemmelsene setter krav til utslipp og måling av utslipp for asfaltverk.

Større verk må også ha en egen utslippstillatelse fra forurensningsmyndighetene.

Verk med produksjonskapasitet over 200 tonn veimasse pr. time må ha tillatelse fra Fylkesmannen, mens mindre verk må følge forskriftskravene.

Aksjonen er landsdekkende og skjer i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).