Gang- og sykkelveg ble billigere

Publisert Oppdatert

Fredag 22. august klokken 11.00 er det offisiell åpning av gang- og sykkelvegen mellom Nylænne og Fjellfoten i Nes kommune. Gang- og sykkelvegen, som ble 2,1 millioner kroner billigere enn beregnet, er bygget for å sikre skolevegen.

Det er satt opp nytt veglys langs hele strekningen. Tidligere var deler av strekningen uten belysning.

Arbeidet med å bygge gang- og sykkelveg langs fv. 478 på strekningen Nylænne-Fjellfoten startet i september 2007, og ble sluttført i juli 2008. Gang- og sykkelvegen er et trafikksikkerhetstiltak. Det var spesielt med bakgrunn i at elevene ved Fjellfoten skole skulle få en sikrere skoleveg at denne gang- og sykkelvegen ble bygget. Gang- og sykkelvegen gir også sikker gang- og sykkelforbindelse fra boligområdet ved Fjellfoten til Årnes. Statens vegvesen håper dette kan være et lite bidrag for å redusere bilbruken på denne typen reiser,

Billigere enn beregnet

Gang- og sykkelvegen på strekningen Nylænne-Fjellfoten i Nes kommune ble i mars 2007 beregnet å koste 12,4 millioner kroner. Ved fullførelse hadde prosjektet kostet totalt 10,3 millioner kroner, og ble følgelig 2,1 millioner kroner billigere enn beregnet. Nes kommune har forskuttert prosjektet. Det er Rønningen maskin as som har vært entreprenør i forbindelse med byggingen av gang- og sykkelvegen.

- Det har vært en god dialog mellom entreprenør og grunneiere, noe som har resultert i meget små ulemper for naboer. Fylkesveg 478 har til enhver tid vært åpen for trafikanter, og det har vært minimale ulemper for trafikantene. Vi mener derfor at byggearbeidene nærmest har gått smertefritt, forteller byggeleder Trygve Aarkvisla i Statens vegvesen.

Det er også foretatt lokal støyskjerming for de boligene som ligger nærmest fylkesvegen på strekningen. Busslommer er anlagt og krysset mellom fylkesvegen og vegen inn til Fjellfoten er utbedret.