- Gi tilbake arbeidsgiveravgiften til "lærerike" arbeidsgivere!

Bedrifter som utdanner sine ansatte i stedet for å si dem opp i krisetider bør få refundert deler av arbeidsgiveravgiften, mener tillitsvalgte i Skanska.

Publisert Oppdatert

Tungt.no har tidligere skrevet om Scania i Sverige, som i samarbeid med Länsstyrelsen har fremlagt et prosjekt hvor man istedet for å permittere ansatte heller satser på videreutdanning.

En slik ordning koster penger, og det er en ærlig sak å inngå avtaler med stat og kommune for å dele på regningen. Det er mange alternative løsninger på dette.

Nå foreslår de tillitsvalgte i Skanska overfor regjeringen at virksomheter kan få redusert arbeidsgiveravgiften med 1 - 2 % til avsetning for bruk til intern opplæring.

De tillitsvalgte understreker at de ikke foreslår en generell nedsetting av arbeidsgiveravgiften. De mener bedriftene selv må betale halvparten av kostnadene med opplæringstiltakene. Den delen som finansieres med nedsatt arbeidsgiveravgift foreslår de at blir utbetalt som en refusjon fra staten når det foreligger revisorattestert regnskap for opplæringen.

For Skanskas del anslår de to tillitsvalgte, Frank Heine Jensen og Paal Framnes at selskapet vil kunne sysselsette mellom 70 og 100 flere hvis deres forslag gjennomføres. I november varslet selskapet at det må nedbemanne med 800 årsverk i Norge i 2009 på grunn av den internasjonale finanskrisa.