Gir blaffen i asfaltarbeiderne

Asfaltarbeidere blir stadig oftere utsatt for ulykker og nestenulykker fordi bilister ikke tar hensyn.Trafikkdirigenter er mest utsatt.

Publisert Oppdatert

- Det er ganske alvorlig når en trafikkdirigent må hoppe til side for å unngå å bli kjørt ned, sier Torgrim Dahl, prosjektleder for dekkelegging i Statens vegvesen.

I løpet av de siste fem-seks årene har det vært fire alvorlige ulykker der trafikkdirigenter er blitt påkjørt. Dirigentene står i hver sin ende av arbeidsstedet og gir anvisninger til bilistene.

- Det vi ser oftest er at bilistene ignorerer tegn fra trafikkdirigenter, at de kjører forbi ledebilen eller at de passerer arbeiderne i høy fart, sier Torgrim Dahl.

Hvert år får Statens vegvesen melding om rundt 300 uønskede hendelser hvor bilister er involvert, i løpet av de 90 dagene asfaltsesongen varer. På Østlandet er det verst. Her registrerer Vegvesenet i snitt to uønskede hendelser om dagen i asfaltsesongen.

Flest alvorlige hendelser er det på tofelts veger med mye tungtrafikk, som for eksempel riksvegene. Her har det også vært en dårlig utvikling over tid. - Fra 2010 til 2011 hadde vi en økning på 12 prosent når det gjelder farlige situasjoner med bilister, sier Dahl.

Følg skilting og anvisninger

For å øke sikkerheten ved asfaltarbeid har Vegvesenet og entreprenørene de siste årene satt i gang flere tiltak. Bruk av ledebil som kjører kolonne forbi arbeidsområdet på tofeltsveger, bedre opplæring av trafikkdirigenter og bedre skilting har gitt resultater.

- Minst like viktig er det at bilistene følger skiltingen og de anvisningene de får, sier Torgrim Dahl og oppfordrer bilister til å ta det med ro forbi arbeidssteder.

Det er entreprenører som utfører asfaltarbeid etter kontrakt med Statens vegvesen. Som byggherre har Statens vegvesen det overordnede ansvaret og foretar inspeksjoner og kontroller av arbeidet. I 2012 er dette arbeidet styrket ytterligere.