Gir seg ikke

Nok en gang har Sven Ottar Borgen fått til et møte mellom representanter fra transportbransjen og politikerne.

Publisert Oppdatert

Forrige gang vi skrev om Borgen var da han organiserte et møte på Stortinget for å diskutere ordlyden i Arbeidsmiljøloven.

Denne gangen var møtet lagt til Samferdselsdepartementet og de fremmøtte fra lastebilbransjen fikk fremmet sine saker for politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard. Hun lyttet til og kommenterte forslag og synspunkter fra de åtte bransjerepresentantene.

Til møte i Samferdselsdepartementet stilte foruten Borgen, Birger Andersen, YTF (Yrkestrafikkforbundet), Audun Tanberg, Terje Tandberg Transport AS, Jan Hartz, observatør (har jobbet 35 år i lensmannsetaten), Ole Jan Lehne, foreningsleder i Norsk Jernbaneforbund avd. 24, Rolf Lie, Askeladden reiser og transport, Terje Grytbakk, NLF og Vilrid Femoen, OFV (Opplysningsrådet for veitrafikken).

Temaene som ble tatt opp var HMS for sjåfører, standarden på rasteplasser, mangel på steder hvor lastebilsjåfører kan stoppe for å ta den pålagte hvilen og farlig gods på vei.

Sigrid Brattabø Handegard ble informert om hvordan lastebiler som frakter farlig gods, må stå over den ene etter den andre ferjeavgangen fordi personbiler blir prioritert.

Firmaet Terje Tandberg Transport frakter blant annet sprengstoff rundt om i Norge. Som et eksempel på hva deres sjåfører sliter med i hverdagen, fortalte Audun Tandberg om et tilfelle hvor en av deres lastebiler skulle være med tre ferjestrekninger på Vestlandet. På grunn av stor privatbiltrafikk måtte sjåføren vente i nesten tretti timer til sammen på disse tre ferjestrekningene. Tandberg viste til en rapport fra RISIT (Risiko og sikkerhet i transportsektoren), som blant annet viser til at det er større risiko for at noe kan skje når kjøretøyet er på veien, enn at det skal skje noe på en ferje.

Brattabø Handegard kunne selvfølgelig ikke love noen endringer i løpet av møtet, men hun lovte at hun skulle ta synspunktene med seg tilbake til departementet.