Gjennomslag i februar

Store utfordringer med byggingen av den undersjøiske Atlanterhavstunnelen mellom Kristiansund og Averøy fører til utsettelser og millionsprekk.

Tunnel sprenge

Tunnel sprenge

Publisert Oppdatert

Tunnelen ser ut til å bli nesten ett år forsinket og trafikantene risikerer en ekstraregning på flere titall millioner kroner. Statens vegvesen og Mesta er ikke enige om hvem som skal dekke tilleggskostnadene. Atlanterhavstunnelen blir Norges femte lengste undersjøiske tunnel. Lengden blir 5.727 meter.

- Vi kan ikke regne med gjennomslag i Atlanterhavstunnelen før i februar neste år.

Det sier prosjektleder Halgeir Brudeseth, og legger samtidig til at åpningen av prosjektet fortsatt ventes å bli i løpet av sommeren 2009, melder vegvesen.no.

De siste ukene før jul ble det sprengt to stk. 4 m-salver fra Kristiansund. Det gjensto da 28 m fjell før en har gjennomslag i tunnelen. Det er sprengt 15 m av nødbassenget i tunnelbunnen og det er injisert 2 skjermer ved svakhetssonen. Tunneldriverne kom i gang med den forhåpentligvis siste injeksjonsskjermen siste uka før jul. Samtidig er det utført støping av tunnelportalen i Kristiansund og av fordrøyningsbassenger ved pumpestasjonene. Det er lagt kummer og rør for drenering og utpumping, masseutskifting/oppbygging av kjørebane er utført og permanent sikring bak stuff fullføres fortløpende.

Injeksjonen fortsetter første arbeidsuke etter nyttår. Hvis det etter dette konkluderes med at fjellet er tett nok, blir det startet opp med sprengning fra Averøystuffen fra uke 3. Sprengningen blir med delte 2 m-salver og med tung sikring; forbolting, radiell bolting, sikringsbuer og sprøytebetong. Denne sprengningen forventes å ta 3-4 uker. Det betyr at gjennomslaget ikke blir før februar 2009. Etter gjennomslag vil det bli støpt betonghvelv i hele svakhetssonen som har krevd mye tid og ressurser for prosjektet.

Forsinket

Atlanterhavstunnelen skulle egentlig ha vært åpnet for trafikk 12. desember 2008. Lenge lå det an til at dette tidsskjemaet skulle holde. Så gikk det et ras inne i tunnelen i slutten av februar i fjor. Store mengder vann under stort trykk presset seg inn i tunnelen, og det var bare 45 meter fjell som skilte mellom havbunnen og tunneltaket.

- En del arbeider er avhengig av at vi har gjennomslag for å kunne komme i gang, og det er dette som gir konsekvenser i forhold til åpningstidspunktet. Slik det ser ut nå er det nok mest realistisk at åpningen blir på ettersommeren 2009, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth til vegvesen.no. Dermed går det i retning av en forsinkelse på nesten ett år for dette store prosjektet til 732 millioner 2008-kroner.

Hvor mye høyere sluttregningen for Atlanterhavstunnelen blir, vet ingen i dag, men det er snakk om en fordyrelse som følge av ekstraarbeider med drivingen på flere titalls millioner kroner.

70,5 prosent av kostnadene ved byggingen Atlanterhavstunnelen skal dekkes gjennom bompenger. Trolig blir det trafikantene som må bære en kostnadssprekk gjennom forlenget bomperiode og/eller høyere avgift.