- Gledelig – og på høy tid

AF Gruppen ser fram til gjennomføringen av Nasjonal Transportplan.

Publisert Oppdatert

- Anleggsvirksomheten har vært og er fortsatt en viktig del av AF Gruppens virksomhet.Vi har styrket organisasjonen nettopp med tanke på en tyngre satsing på samferdsel.

Tiltakene i Nasjonal transportplan er i tråd med de signalene som er gitt på forhånd fra Regjeringen. Omfanget av uløste utfordringer innen samferdsel er svært stort og det er derfor gledelig, og på høy tid, at det i planen legges opp til vesentlig høyere utbyggingstakt enn det vi tidligere har sett, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen, i en kommentar til framleggelsen av Nasjonal Transportplan fredag.

- God infrastruktur øker konkurransekraften for norsk industri. Den norske økonomien gir rom for å investere i framtidig konkurransekraft. Skal vi kunne utdanne og videreutvikle dyktige ressurser som finner det attraktivt å bygge våre veier og baner er det viktig at ambisjonene legges på et slik nivå at vi kvitter oss med stempelet som en av de nasjonene med dårligst veistandard i Europa. AF Gruppen ønsker å være en langsiktig leverandør innen samferdsel og ser fram til å at planen gjennomføres.