Gode resultater for AF-gruppen

Samtidig som et svakt boligmarked har ført til redusert ordreinngang for Bygg og Eiendom, har AF Gruppens nye satsingsområde Energi mer enn doblet omsetningen første halvår i år.

Publisert Oppdatert

Entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppens driftsinntekter var MNOK 1.539 (1.299) i andre kvartal 2008. Selskapet viser bedre marginer innenfor virksomhetsområdene Bygg og Anlegg, samt rekordhøy ordrereserve innefor Miljø.

AF Gruppens nye satsningsområde Energi har mer enn doblet omsetningen i første halvår 2008. Resultat før skatt i andre kvartal 2008 var MNOK 61 (55) og resultatmarginen var 4,0 % (4,2%).

I løpet av første halvår har AF Gruppen overlevert flere større prosjekter. Bertel O. Steen fikk overlevert sitt nye hovedkontor Sogn Arena i Oslo i første kvartal, mens Langerud Sykehjem ble ferdigstilt i mai 2008. I Larvik har AF Gruppen ferdigstilt den nye fergeterminalen til Color Line.

Tilgangen på nye prosjekter er god innenfor flere av virksomhetsområdene, men et svakt boligmarked fører til at Bygg og Eiendom har redusert ordreinngangen i forhold til første halvår 2007. Virksomhetsområdet Miljø har god ordreinngang i første halvår og rekordhøy ordrereserve. AF Gruppens nye satsingsområde Energi har mer enn doblet omsetningen i første halvår 2008.

AF Gruppen har i andre kvartal inngått en avtale med Oslo Lufthavn AS om utførelse av anleggsarbeider på Oslo Lufthavn Gardermoen. Kontrakten har en verdi på MNOK 140. I tillegg er det inngått en avtale med Eiendomsspar AS og Thrane Steen AS om oppføring av et nytt kontorbygg på Skøyen i Oslo. Kontrakten har en verdi på MNOK 250.

AF Gruppen har i første halvår fortsatt satsingen på virksomhetsområdene Miljø og Energi. I første kvartal kjøpte AF Gruppen selskapene Hagen &, Nygård AS og Tempero Energitjenester AS. I andre kvartal ble 100% av aksjene i selskapet Aeron AS kjøpt. Aeron er en ledende leverandør av HVAC-systemer (Heating, Ventilation, Air Conditioning og Cooling) til skipsindustrien og vil inngå i virksomhetsområdet Energi.

- AF Gruppens bygg- og anleggsvirksomhet bidrar sterkt til at vi leverer vårt beste halvårsresultat noen sinne. Flere av forretningsenhetene har bedret marginene betydelig. Resultatene i Sverige er ikke tilfredsstillende, og vi arbeider fortsatt med å snu utviklingen. Vi har i første halvår 2008 fortsatt vår satsing på energi- og miljøtjenester gjennom oppkjøp og organisk vekst. Det er gledelig å registrere at ordreinngangen innenfor disse virksomhetsområdene er svært positiv. Selv om AF Gruppen er forberedt på et tøffere marked for flere av våre tjenester, gir diversifiseringen av tjenestetilbudet og synergier mellom våre virksomhetsområder oss et bra fundament for framtidig virksomhet, sier konsernsjef Pål Egil Rønn i AF Gruppen.