Gode resultater i Veidekke

Veidekkes samlede resultat for tredje kvartal ble 263 mill. NOK, et resultat som er noe svakere enn i samme kvartal i fjor på grunn av en nedvurdering av aksjene i Hansa Property Group ASA.

Publisert Oppdatert

- Driftsresultatet er opp åtte prosent til 335 mill. NOK, og det er jeg meget godt fornøyd med, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke ASA. Han mener at fokus på god drift er nøkkelen for å møte nedgangen i bygg- og anleggsmarkedet som nå kommer.

Veidekkes omsetning i årets tredje kvartal ble 5.029 mill. NOK (4.850 mill. NOK). Driftsresultatet ble 355 mill. NOK (311 mill. NOK) og resultat før skatt ble 263 mill. NOK (327 mill. NOK). Resultat pr. aksje ble kr 1,60 (kr 1,80). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er på 11,2 mrd. NOK (14,1 mrd. NOK).

- Det er ingen tvil om at finansuroen og usikkerheten om den videre utviklingen nå vises i vår ordre­reserve. Vi kommer fra et høyt nivå, og sjelden har det vært vanskeligere å spå om fremtiden. Vi er imidlertid godt forberedt, sier Venold og viser til konsernets gode finansielle stilling og meget sterke organisasjon.

Bra i Norge

Den norske entreprenørvirksomheten kunne også i tredje kvartal vise til en betydelig frem­gang i form av økt omsetning og inntjening. Omsetningen endte på 2 530 MNOK (2 382 MNOK), og resultatet ble 169 MNOK (135 MNOK). Det gir en resultatmargin på solide 6,7 % (5,7 %). Nedgangen i boligbyggingen har langt på vei blitt kompensert av høyere aktivitet innen offentlige og private næringsbygg og en styrket anleggssektor.

Eiendomsvirksomheten har vært preget av svært lavt boligsalg, og divisjonens ressurser konsentreres derfor om en aktiv verdiutvikling og foredling av tomtebanken, slik at prosjektene kan realiseres så snart markedet bedres. Veidekke har på grunn av finansuroen valgt å nedjustere verdien av sin aksjepost på 8,7 % i det unoterte eiendomsselskapet Hansa Property Group ASA med 69 MNOK i tredje kvartal.

Industrivirksomheten økte omsetningen med 22 % i tredje kvartal sammenlignet med året før og fikk et resultat på 147 MNOK (130 MNOK). Dette skyldes i hovedsak økt asfaltvirksomhet, men også de øvrige forretningsområdene er preget av god etterspørsel og generell høy aktivitet.

Veidekkes omsetning i Norge i tredje kvartal endte på 3 739 MNOK (3 581 MNOK), og resultatet ble 249 MNOK (324 MNOK).

Bedring i Sverige

Den svenske entreprenørvirksomheten viser en positiv utvikling, med særlig gode resultater innen byggvirksomheten i Stockholm og en styrket anleggsvirksomhet. Eiendomsutviklingen har hatt en klar reduksjon i boligsalget og dermed også en nedgang i oppstart av nye prosjekter. Omsetningen i Sverige ble 728 MNOK (618 MNOK), resultatet ble 38 MNOK (26 MNOK).

Uendret i Danmark

Den danske virksomheten, Hoffmann A/S, preges fortsatt av kapasitetstilpasninger for entreprenør­virksomheten gjennom reduksjon av bemanningen og dermed lavere omsetning. Markedet for utvikling og salg av eiendommer og boliger har stanset helt opp. Omsetningen i Danmark ble 505 MNOK (634 MNOK), resultatet endte på -8,6 MNOK (-12,7 MNOK).

HMS

Sykefraværet for alle ansatte i Norge var 5,5 % (4,9 % ). For alle ansatte i Sverige var sykefraværet 3,0 % og i Danmark 2,5 %, begge deler omtrent som året før. H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) for hele konsernet ble 5,7 (6,4).