Første kvartal 2012:

Gode tider

Mild vinter, bra marked og større lager la grunnlaget for et ekstra godt første kvartal for maskinimportørene.

Nasta har sin hovedstyrke på beltegravere og her økte totalmarkedet fra 173 enheter i første kvartal 2011 til 259 enheter etter samme periode i år. Nasta fikk ta del i økningen blant annet som følge av en større lagerbeholdning.

Nasta har sin hovedstyrke på beltegravere og her økte totalmarkedet fra 173 enheter i første kvartal 2011 til 259 enheter etter samme periode i år. Nasta fikk ta del i økningen blant annet som følge av en større lagerbeholdning.

Publisert Oppdatert
Henrik Anholt kan konstantere en vekst i solgte maskiner på 0,7 prosent etter et godt første kvartal.

Henrik Anholt kan konstantere en vekst i solgte maskiner på 0,7 prosent etter et godt første kvartal.

Organisasjonsmessig teller Nasta i dag 50 flere personer enn i 2006.

Organisasjonsmessig teller Nasta i dag 50 flere personer enn i 2006.

Når tallene har fått sagt sitt blir det klart at markedsveksten totalt sett for hele bransjen var på hele 48 prosent i forhold til første kvartal i 2011.

Før påske

Salgssjef for Nasta, Henrik Anholt er også fornøyd med at deres andel også har blitt større i et maskinsalg som totalt sett økte fra 423 enheter etter første kvartal i fjor til 626 maskiner etter første kvartal i år.

- Normalt sett kan man se en slik økning etter påske, men i år fikk vi denne effekten inn mot påsken, forklarer Henrik.

Gode tider

En mild vinter og tidlig vår gjorde sitt i tillegg til et godt marked. Nasta økte sin totale markedsandel med 0,7 prosent i denne perioden.

Hovedstyrken til Nasta ligger på beltegravere og her økte totalmarkedet for hele bransjen fra 173 enheter i første kvartal 2011 til 259 enheter etter samme periode i år.

Økningen er på hele 49,7 prosent og vitner om gode tider i anleggsbransjen.

Krever lagerføring

I perioder med slik økning, har Nasta historisk sett fått en mindre markedsandel.

Grunnen er enkel, leveringskapasitet er nemlig så viktig i denne bransjen at mange kunder går dit maskinen "står klar". Det krever at man sitter med en større lagerbeholdning når en slik god periode inntreffer.

Vil øke

Nasta har satt seg som målsetning å øke i 2012, de har derfor en større lagerføring enn tidligere.

At resultatet av denne satsingen skulle slå positivt ut allerede i første kvartal er det vel få som kunne garantere.

Normalisering

Utvilsomt gode tider, men Henrik lar seg ikke rive med og forventer at det kommer til å normalisere seg utover året.

Salgsmessig synes han begynnelsen på året kunne minne om 2005, han håper derimot ikke på å se samme tendenser som markedet i 2007.

- Et sånt overopphetet marked vi hadde i 2007 er ikke bærekraftig over tid uten å gjøre noe med verkstedkapasiteten og organisasjonen ellers, forklarer han.

Jungeltelegrafen

Nasta har jobbet med å komme seg inn på hjullastermarkedet, noe som ikke er enkelt med en så sterk Volvo-dominans opp igjennom årene.

- Det har vært tøft å komme inn her, men etter man har fått ut et tresifret antall maskiner, jobber også jungeltelegrafen for oss, forklarer Henrik.

Effekten av dette merkes nå i samtlige fylker og andelen forventes å kunne økes lettere fremover.

Å utfordre Volvo blir nok ikke aktuelt med det første, men å gå fra null til ti prosent på tre år kan tyde på at kundene er positive med maskinene.

I Nastas bakgård står det 202 knalloransje maskiner, 110 av dem er allerede solgt og 40 forhåndssolgte er på vei inn.

I Nastas bakgård står det 202 knalloransje maskiner, 110 av dem er allerede solgt og 40 forhåndssolgte er på vei inn.