" Godtar ikke stopp i utbygging"

Publisert Oppdatert

Ordfører Johan Arnt Elverum hadde budskapet klart i sitt møte med samferdselsminister Liv Signe Navarsete i går. Ifølge Stjørdalens Blad var ordfører Elverum meget klar på hva han synes om Avinors skrinnlegfging av Værnes- planene.

Elverum var den første representanten fra Trøndelag som møtte den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet for å drøfte Avinor-styrets vedtak om å stoppe utbyggingen ved Værnes.

" Må gjennomføres"

I møte med Statsråd Liv Signe Navarsete og Statssekretær Hege Solbakken i går formidlet Elverum at et samlet Trøndelag ikke aksepterer en beslutning som vil sette regionen langt tilbake i tid.

- Byggingen av nytt flyoppstillingsområde, og en utvidelse av terminalfasiliteter og bagasjeanlegg må gjennomføres som planlagt om ikke Trøndersk næringsliv skal havne i bakevja, sier Johan Arnt Elverum.

" Politisk ansvar"

Elverum mener det vil være vanskelig å oppnå de politiske målsetningene om bosetting og næringsutvikling utenfor Oslo om ikke investeringene gjennomføres. Derfor mener han også at det er et politisk ansvar å sørge for at de planlagte investeringene ikke blir utsatt.

I mars neste år begynner byggingen av ny jernbanetunell gjennom Gevingåsen, og Elverum forutsetter at massene herfra da blir transportert og brukt i utvidelsesplanene ved lufthavna like ved.

Avklaring

- Samferdselsministeren varslet at en eierskapsmelding for AVINOR ville bli lagt fram i januar 2009. Jeg forventer at det her vil bli gjort avklaringer med hensyn til så vel utbyttekrav og rammebetingelser for øvrig som sikrer at investeringene ved Værnes kan påbegynnes, sier Johan Arnt Elverum til lokalavisa.