Grønne jobber i vinden

1 av 5 norske ledere skal rekruttere medarbeidere med miljøfaglig kompetanse i løpet av de neste par årene. Det gjelder både i offentlig og privat sektor. Ser vi på bransjeresultatene, er det særlig to bransjer som skiller seg ut.

Publisert Oppdatert

Hele 41 prosent av lederne i olje- og gassbransjen vil rekruttere "grønne" medarbeidere i nær fremtid, mens 35 prosent i bygg- og anleggsbransjen sier dette er aktuelt.

Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse AS, på oppdrag av bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice. Respondentene består av 1650 norske bedriftsledere.

- At såpass mange vil rekruttere grønn arbeidskraft synes vi er positivt. Det gjenspeiler det vi opplever hos våre kunder, nemlig et økt miljøengasjement og fokus på bærekraftig utvikling, ofte som en del av bedriftens samfunnsansvar, sier Per Bergerud, prosjektleder for konseptet Proffice Green Jobs.

Skreddersydd miljøkompetanse

Som et svar på virksomheters økte miljøbevissthet, lanseres Proffice Green Jobs, som skal sette arbeidstakere med miljøfaglig kompetanse i kontakt med bedrifter som har behov for deres kunnskap.

- Dette er et konsept vi har jobbet med i over to år, og det er derfor en glede endelig å kunne gjøre det offisielt. Markedet er nå modent for denne type skreddersydd kompetanse. Det viser våre egne erfaringer, og vi får det nå også bekreftet ytterligere i undersøkelsen, sier Bergerud.

- Vi samarbeider blant annet med utdanningsinstitusjoner over hele landet og deltar på messer og arrangementer, for å få en best og størst mulig kandidatbase. Her finnes folk som besitter bred miljøkompetanse innen områder som fornybar energi, miljø- og miljøsikkerhet, energieffektivisering og miljøsertifiseringer - for å nevne noe, sier han.

Bergerud understreker at kandidatene ikke nødvendigvis har en ren miljøfaglig utdanning, men at de like gjerne kan være ingeniører og økonomer som på grunn av sitt miljøengasjement har tilegnet seg miljøfaglig kompetanse etter endt utdannelse.

HMS og miljøplanlegging mest populært

Ser vi på hvilken type miljøfaglig kompetanse bedriftene trenger de neste 1-2 årene, er det HMS som særlig skiller seg ut, med 58 prosent av svarene. Deretter kommer miljøplanlegging som det nest største området, med 30 prosent.

Konkurransefortrinn

Undersøkelsen kartlegger også hva som er årsaken til at bedriftene vil rekruttere medarbeidere med denne type kompetanse. 45 prosent svarer at bedriftens strategi for samfunnsansvar krever det, mens 32 prosent mener det vil gi bedriften et konkurransefortrinn. Særlig i privat sektor er dette viktig. I denne sektoren er det også mange som mener at en slik satsing bidrar til å øke inntjeningen og kutte kostnader for bedriften.