Grønt lys for Bybanen, del 2

Regjeringen har gitt grønt lys for bygging av andre etappe av Bybanen i Bergen.

Publisert Oppdatert

Regjeringen la i statsråd fredag 26. mars frem forslag om utvidelse og finansiering av "Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø".

Hordaland fylkeskommune er etter forvaltningsreformen ansvarlig for Bergensprogrammet, medregnet bygging og drift av Bybanen. Finansieringen av Bergensprogrammet er fra 2010 basert på fylkeskommunale midler og bompenger.

Forslaget, som ble lagt frem i statsråd, legg opp til å videreføre bompengeordningen i 10 år, fra 2015 til 2025. Dette gjør det blant annet mulig å videreføre arbeidet med de to viktigste prosjektene i Bergensprogrammet, Bybanen og Ringveg vest.

Første etappe for disse prosjektene skal etter planen åpnes for trafikk i 2010.

Første etappe av Bybanen omfatter den ca. 10 kilometer lange strekningen fra Bergen sentrum til Nesttun, mens andre etappe omfatter den ca. 3,6 kilometer lange strekningen fra Nesttun til Rådal. Andre etappe har en kostnadsramme på 1 620 millioner 2010-kroner.

Første etappe av prosjektet Ringveg vest er den ca. 2,5 kilometer lange strekningen fra Dolvik til Sandeide, mens andre etappe omfatter bygging av ca. 10 kilometer firefelts vei mellom riksvei 580 Flyplassveien ved Birkeland i sør og Vestre Innfartsåre ved Liavatnet i nord. Andre etappe har en kostnadsramme på 1 810 millioner 2010-kroner.

Bergensprogrammet har som mål å redusere biltrafikken, styrke kollektivtrafikken med buss og bybane og ruste opp sentrumsområder som er blitt avlastet for biltrafikk. Utbygging av et sammenhengende gang- og sykkelveinett til og gjennom byen, er også en viktig del av programmet.