Grov redskap til Stangeland

Stangeland Maskin satser på grov redskap i forbindelse med utvidelsen av E39 i Helleland i Rogaland. En nyinnkjøpt syvtonns slaghammer får kjørt seg i møte med norsk grunnfjell.

syvtonns slaghammer

syvtonns slaghammer

Publisert Oppdatert

HB 7000 Dust er Atlas Copcos nest største serieproduserte slaghammer, en hammer som ble lansert første gang i 1992 som Krupp HM 4000.

- Vi er imponert over hammeren. Et fantastisk redskap, sier Tommy Stangeland, barnebarn av gründer Trygve Stangeland og sjef for internproduksjonen hos maskinentreprenøren, som er blant de aller største privateide anleggsentreprenørene i Norge.

Tommy Stangeland legger vekt på å ha utstyret i orden og å sikre seg det beste som finnes på markedet - først.

Når Tommy Stangeland snakker om å være først, mener han i forhold til konkurrentene i lokalmarkedet i Rogaland. Selv om Stangeland Maskin er en stor entreprenør i landsmålestokk, er virksomheten nesten i sin helhet konsentrert om Rogaland. - Jeg tror denne hammeren vil fungere godt for oss, ikke minst med tanke på rystelseskravene som stilles for arbeid i blant annet tettbygd strøk, sier Stangeland.

Farlig vei

På Helleland dreier det seg om å sprenge og flytte 70.000 m3 masse for å gi plass til en etterlengtet utvidelse av E39 på en 2,5 kilometer lang strekning gjennom det som lokalt er kjent som Skebadalen. En trang og farlig veistrekning, særlig på vinterstid, og en av de verste på E39 mellom Stavanger og Kristiansand. Jobben Stangeland skal gjøre er verdt rundt 16 millioner kroner og skal være ferdig til mai neste år. På det meste skal veien utvides til 20 meter bredde med tre kjørefelt. Den gamle E39 i bunnen av Skebadalen, som utrolig nok var i trafikk til på midten av 1960-tallet, skal få et grus- og asfaltlag og skal bli en idyllisk gang- og sykkelvei. - Det er en banal jobb, men med den store trafikken på E39 og skjæringshøydene blir det noen utfordringer, forklarer anleggsleder Asle Granberg i Stangeland Maskin AS.