Grunnarbeid AS avviser gebyret

Grunnarbeid AS reagerer kraftig på gebyret fra Konkurransetilsynet og måten de har fremstilt saken på. Til bygg.no sier John Peter Alstad i Grunnarbeid ar de ønsker å prøve saken rettslig.

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Publisert Oppdatert

- Vi har blitt feilaktig anklaget av Konkurransetilsynet for ulovlig prissamarbeid med entreprenør Gran/Ekran AS, sier økonomisjef og styremedlem John Peter Alstad i Grunnarbeid AS til bygg.no.

Les også;

anbudet

Anbudsinnleveringen skjedde den 13. august 2007, og det var kun to firma som leverte anbud, Grunnarbeid AS og Gran/Ekran AS.

- I forbindelse med anbudet samarbeidet Grunnarbeid med Gran Ekran i den hensikt å benytte Gran/Ekran som underentreprenør i prosjektet. Det var to grunner til at vi ønsket et slikt samarbeid: Ressursmangel og lite tilgjengelig kapasitet i Grunnarbeid på det antatte gjennomføringstidspunktet, samt at selskapet har hatt stor nytte av og gode erfaringer med lokale entreprenører på utenbys prosjekter. Underveis i anbudsprosessen ga Gran/Ekran beskjed til Grunnarbeid om at Gran/Ekran også ønsket å levere anbud på selvstendig grunnlag, da de hadde mottatt henvendelse fra Steinkjer Kommune med sterk oppfordring om å "gi pris".

- Gran/Ekran ønsket etter eget utsagn å imøtekomme kommunens ønske for å komme i posisjon for senere prosjekter i kommunens regi. Derfor ba Gran/Ekran på det tidspunktet Grunnarbeid om pris på de arbeidene som de, dersom de fikk tilslag på prosjektet (som laveste anbyder), ikke hadde intensjon om å utføre selv. Grunnarbeid ga altså Gran/Ekran priser på visse arbeider som eventuell underentreprenør, akkurat som Gran/Ekran ga Grunnarbeid priser på arbeider vi anså vi måtte sette ut.

- At det på tidspunktet for anbudsåpning kun viste seg å være to anbydere, Grunnarbeid AS og Gran/Ekran AS, var selvsagt umulig for Grunnarbeid og/eller Gran/Ekran å forutse. Men det var svært ufordelaktig for Steinkjer Kommune. Hadde en annen entreprenør også valgt å levere anbud på prosjektet ville Steinkjer Kommune fått en prissammenligning som ville vært nyttig for dem, og muligens renvaskende for oss, men det skjedde altså ikke, utdyper Alstad.

Han sier videre:

- Steinkjer Kommune reagerte, som vi har forstått i ettertid, på at anbudsprisene var vesentlig høyere enn det kommunen hadde budsjettert med. Når de i tillegg sammenlignet anbudene og så at det i anbudet til Gran/Ekran i stor grad var benyttet priser som var direkte i samsvar med prisene Grunnarbeid benyttet i sitt anbud, ble det påstått ulovlig prissamarbeid av Steinkjer Kommune. Den høye prisen beror på at anbudet besto av svært mange usikkerhetsfaktorer som måtte prises høyt. I tillegg var det en god del mangler i anbudsbeskrivelsen; disse manglene alene ville forklare store deler av avviket mellom anbudssum og budsjettet til Steinkjer Kommune, sier Alstad.

Etter ett år og tre måneders saksbehandling i Konkurransetilsynet er Grunnarbeid nå ilagt et overtredelsesgebyr på 5 mill. kr. hvor det påstås at selskapet har brutt konkurranseloven gjennom å konspirere med en konkurrent.

- Grunnarbeid AS avviser påstanden om at vi har konspirert til prissamarbeid, i trygg forvissning om at vi ikke har gjort noe forsøk på ulovlig virksomhet. Skulle vi i denne saken ha nærmet oss eller tråkket over noen juridiske grenser, er det i så fall verken planlagt eller konspirert, men i juridisk villfarelse, legger Alstad til.

Grunnarbeid AS akter å få prøvet vedtaket fra Konkurransetilsynet rettslig, og ser frem til å få klargjort omstendighetene rundt denne saken for offentligheten, skriver bygg.no.