Grunnarbeid er konkurs

Tirsdag måtte styreleder Per Kristian Alstad melde trønder-bedriften Grunnarbeid konkurs. Selskapet har 265 ansatte og en rekke store arbeidsoppdrag under utførelse. Allikevel har selskapet opparbeidet seg en samlet gjeld på 274 millioner kroner.

Etter ganske nøyaktig ett år i sjefstolen måtte daglig leder i Grunnarbeid, John Peter Alstad, i forrige uke gå den tunge veien til tingretten.

Etter ganske nøyaktig ett år i sjefstolen måtte daglig leder i Grunnarbeid, John Peter Alstad, i forrige uke gå den tunge veien til tingretten. Foto: Foto: Grunnarbeid AS

Publisert Oppdatert
På E6 Møllenberg var Grunnbygg underentreprenør for NCC. Oppstarten var i mai 2010 og byggesummen var 90 millioner kroner. Kontrakten til NCC omfattet 500 meter ny vei og tunnel.

På E6 Møllenberg var Grunnbygg underentreprenør for NCC. Oppstarten var i mai 2010 og byggesummen var 90 millioner kroner. Kontrakten til NCC omfattet 500 meter ny vei og tunnel. Foto: Foto: Grunnarbeid AS

Store tall til tross: Selskapets eiendeler er ifølge Sør-Trøndelags tingrett anslått til å være verdt omkring 251 millioner kroner. Umiddelbart høres gjelden dermed ikke voldsom ut, men prognosene for inntjening peker i svært negativ retning.

Resultatet for 2011 ser ut til å lande på et underskudd på 78,3 millioner kroner og likviditeten har de siste årene gradvis avtatt for stor-bedriften som ble etablert i 1986. Dermed har selskapets største kreditor, Handelsbanken, satt foten ned.

I går meldte Statens vegvesen at arbeidene med å bygge den nye jernbanebrua over E14 og den nye driftsvegkulverten for Avinor over E6 ved sørenden av det gamle løpet av Værnestunnelen i Stjørdal ble stanset midlertidig. Disse arbeidene er, etter hva AnleggsMagasinet erfarer, igangsatt igjen i dag, men hva som skjer fremover er fortsatt et åpent spørsmål.

- Vi har ikke hatt ressurser til å gjennomføre prosjekter på en god nok måte, forteller Alstad til Adresseavisen. Store tap i forbindelse med byggingen av blant annet den nye tunnelen på Møllenberg (E6. red.anm) er årsaken til Grunnarbeid begjærte oppbud i selskapet, hevder han og peker på at en rekke uheldige omstendigheter har utviklet seg samtidig.

Oppkjøp kansellert

Det siste kan styrelederen trygt si. Mens Grunnarbeid tradisjonelt har vært en ren anleggsentreprenør, ønsket de nå å satse sterkere innen bygg og anslo at forholdet mellom bygg og anlegg ville være omkring 50/50 i 2011 og at omsetningen ville havne på omkring 600 millioner kroner - opp 100 millioner kroner fra året før.

Dermed ble de også interessante for andre aktører og i november ble det kjent at MajaTeknobygg ville kjøpe hele Grunnarbeid.

- MajaTeknobygg AS synes å ha sterke sider der vi har våre svake, mens vi har et meget godt fotfeste i anleggsmarkedet som MajaTeknobygg AS raskt kan høste av, står det fortsatt å lese på Grunnarbeids nettsider.

Etter planen skulle overtakelsen skje 5. januar, men etter store avvik i likviditeten hos Grunnarbeid i forhold til hva man forventet, ble avtalen utsatt og MajaTeknobygg fikk forlenget frist for å kunne foreta ytterligere undersøkelser av selskapets økonomiske stilling.

Disse undersøkelsene ble avsluttet 11. januar og konkluderte med at selskapets resultater og likviditet var vesentlig svakere enn rapportert og prognosert ved avtaleinngåelsen. Dette var forhold som gjorde at MajaTeknobygg ifølge avtalen kunne velge å ikke gjennomføre aksjeoverdragelsen.

Dermed ble det besluttet å ikke foreta oppkjøpet, og basert på denne erkjennelsen har altså styret i Grunnarbeid i samråd med Handelsbanken funnet at det ikke var grunnlag for videre drift.

MajaTeknobygg melder på sine nettsider at de beklager at avtalen ikke kunne gjennomføres, men at de var av den klare oppfatning at flere av betingelsene for gjennomføring altså ikke var oppfylt.

Veibygging var et av kjerneområdene til Grunnarbeid. Dette fotoet er fra ett av de store prosjektene - nemlig E39 Svadalsryggen-Staurset.

Veibygging var et av kjerneområdene til Grunnarbeid. Dette fotoet er fra ett av de store prosjektene - nemlig E39 Svadalsryggen-Staurset. Foto: Foto: Grunnarbeid AS