Grunnarbeid kapret første kontrakt

Entreprenøren Grunnarbeid AS får jobben med å utbedre fylkesveg 755 fra Leksvik til Vanvikan. Prosjektet er det første i utbyggingspakken Fosenvegene

Publisert Oppdatert

Hele åtte entreprenører leverte tilbud på denne entreprisen. Grunnarbeid hadde det laveste tilbudet på 48,7 millioner kroner, skriver vegvesenet på sine nettsider.

- Fylkesveg 755 er smal og svingete og mangler forbikjøringssikt på store deler av stekningen. Vegen har mange rasutsatte høye skjæringer med for liten sikkerhetssone. Entreprisen innebærer å utbedre noen av disse punktene, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen. Total skal det brukes 72 millioner kroner på fylkesveg 755 fra Leksvik til Vanvikan.

Anleggsarbeidet tar til i slutten av oktober, og utbedringa av fylkesveg 755 skal være ferdig høsten 2011.

Om Fosenvegene

Prosjektet består av 18 delprosjekter, fordelt i 3 "pakker", som alle er prioritert i utbyggingsrekkefølge, og godkjent av alle berørte kommuner. Det planlegges bompengefinansiering med 75 % egenfinansiering. Total kostnadsramme er beregnet til 1,5 milliarder 2005-kroner.