Grunnstenen plassert på Jåttå

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen la torsdag ned grunnsteinen for NATOs nye utdanningssenter Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå.

Publisert Oppdatert

- Vi er stolte av å bygge dette avanserte og fremtidsrettede utdannings- og treningssenteret for NATO, uttaler administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg. Bygget ventes å stå ferdig sommeren 2009.

Høyteknologisk bygg

I 2004 fikk Forsvarsbygg i oppdrag å planlegge, utvikle og bygge den nye bygningen som skulle huse NATOs utdannings- og treningssenter Joint Warfare Centre. Senteret vil ha som hovedoppgave å trene militært operativt personell som skal delta i operasjoner ledet av NATO.

Det høyteknologiske bygget vil legge til rette for meget virkelighetstro simulering og øvelse i å utøve kommando og kontroll over NATOs militære styrker som for eksempel ISAF-styrken i Afghanistan.

God fremdrift

Byggearbeidene har i dag kommet godt i gang og til nå har alle fasene i prosjektet gått etter tidsplanen. Fra april 2009 og frem til ferdigstillelsen neste sommer, vil Forsvarsbygg møblere og teste bygget.

Bubble-deck teknologi

I dette bygget er det benyttet en meget effektiv konstruksjonsmetode for betongdekker. Bubble Deck-metoden innebærer at betongdekkene fylles med runde plastballer sammen med armeringsjernet. Metoden er vektbesparende og gjør det mulig å bygge med større dekkespenn (takspenn) og dekkene kan oppføres uten kompliserte dragerkonstruksjoner.