Hæhre bygger ny fv. 78 i Drevjadalen

Hæhre Entreprenør AS fikk kontrakten på nær 13 km veg i Drevjadalen, halvannet år etter at de startet på Toventunnelen.

Publisert Oppdatert

Arbeidet starter i den nordre delen allerede denne måneden, med start på bru over Drevja og bru over jernbanen.

I tillegg til veg har kontrakten fire bruer og to tunneler.

Bergsnevtunnelen blir 730 meter og får nødtelefoner, brannslukkere, havarinisjer og døgnkontinuerlig overvåking, slik som i Toventunnelen.

Åsentunnelen blir 210 meter. Den får lys, men er ikke så lang at den får samme utstyr som de to andre.

Vegen blir totalt 7,5 meter bred. Fartsgrensen blir 80 km/t.

I rute med Toventunnelen

I mars, ett år etter første tunnelsalve, var vi halvveis igjennom det som skal bli Nord-Norges lengste vegtunnel på 10 660 meter. Etter gjennomslaget blir det arbeid med vann- og frostsikring, brannsikring, elektro, dekkelegging, sikkerhetsutstyr m.m.

Det skal også bli nær 1 km veg på østsiden og drøye 2 km på vestsiden av tunnelen.

Totalkostnaden for hele fv. 78-prosjektet er ca. 1,5 milliarder. Det finansieres i hovedsak gjennom fylkeskommunale midler og bompenger. Ny veg med tunneler skal åpnes for trafikk sent i 2014.