Hæhre frifunnet

Før helgen avsa Oslo tingrett dom i saken hvor Økokrim hadde tiltalt Hæhre Entreprenør og en tidligere Mesta-ansatt, som nå er ansatt i Hæhre Entreprenør, for industrispionasje mot Mesta. I dommen gir ikke tingretten Økokrim medhold.

Dataene som den tidligere Mesta-ansatte tok med seg inn i Hæhre var meget verdifulle for Hæhre. Sammen med rekruttering av Mestas nøkkelkompetanse innen tunnel, utgjorde dette etter Økokrims oppfatning, et meget verdifullt springbrett for Hæhres tunnelsatsing.

Dataene som den tidligere Mesta-ansatte tok med seg inn i Hæhre var meget verdifulle for Hæhre. Sammen med rekruttering av Mestas nøkkelkompetanse innen tunnel, utgjorde dette etter Økokrims oppfatning, et meget verdifullt springbrett for Hæhres tunnelsatsing.

Publisert Oppdatert

De konkrete forhold besto i at Hæhre har benyttet dokumenter fra Mesta, i form av malverk og erfaringstall, i sitt anbudsarbeid. Tingretten har frifunnet Hæhre fordi man ikke finner at de aktuelle dokumentene har et så sensitivt innhold at de oppfyller de rettslige krav til forretningshemmeligheter som omfattes av straffebestemmelsene.

Økokrim forela en bot på fire millioner kroner til Hæhre Entreprenør og en bot på 50.000 kroner til den ansatte. Bøtene ble ikke vedtatt og nå har altså tingretten frifunnet Hæhre.

Les også: Hæhresak prøves i retten

Mesta er skuffet og overrasket over dommen, men tar likevel dommen til etterretning.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig, og Økokrim skal nå ta stilling til om den skal ankes inn for lagmannsretten.

Dommen har ingen konsekvenser for den sivile rettsaken mellom Mesta og Hæhre med flere, som omfatter andre rettslige forhold. Denne saken pågår i disse dager i Asker og Bærum tingrett og her krever Mesta 457 millioner kroner av Hæhre med flere for grovt illojale handlinger mot Mesta.

I dommen fra Oslo tingrett legges det avslutningsvis vekt på at: "Det inntrykk retten sitter igjen med etter bevisførselen, er at ledelsen i Hæhre var interessert i å rekruttere dyktige folk fra Mestas tunnelavdeling.

Det var altså menneskene - ikke diverse Mestasystemer - man ønsket å få tak i." Denne rekrutteringen var ikke del av straffesaken, men den er hovedtemaet for de illojale handlinger som er grunnlaget for Mestas krav i den pågående sivilsaken i Asker og Bærum tingrett.